28 de abril de 2018
28.04.2018

Els autònoms cada vegada duren més al peu del canó

El professional per compte propi a Espanya és un home de 47 anys, sense assalariats, que cotitza per la base mínima i que es dedica al comerç

28.04.2018 | 02:35
Els autònoms cada vegada duren més al peu del canó

L´autònom a Espanya és un home espanyol d´uns 47 anys, sense assalariats ni pluriactivitat, que cotitza per la base mínima, que fa més de cinc anys que és treballador per compte propi, i que es dedica al comerç. És el perfil general d´aquest sector, encara que algunes coses van canviant a poc a poc, com l´augment d´estrangers.
Dels 3.200.314 autònoms que hi ha al nostre país, el 31 de desembre, i segons dades de l´Associació de Treballadors Autònoms (ATA), sis de cada deu són persones físiques, mentre que la resta estan registrats amb algun tipus de societat. Els autònoms cada dia generen més ocupació: els que tenen assalariats, el 21% del total, són el 0,4% més que fa un any.
Els homes representen el 65,1% del total del col·lectiu, i les dones, el 34,9%. «Tradicionalment, com també passa en el règim per compte d´altri, la incorporació de la dona al mercat de treball ha estat menys significativa», explica José Luis Perea, vicepresident d´ATA. «En els últims anys la tendència ha canviat, ja que la incorporació de la dona autònoma ha estat més important que la de l´home. També han resistit millor la crisi. La pervivència de les activitats que inicien les dones sol ser més gran que la dels homes: tenen més capacitat de resistència perquè tenen més dificultats per iniciar una activitat, i la seva idea de negoci està molt madurada i per tant és més sòlida».
Pel que fa als sectors predominants, el comerç (23,1%), l´agricultura (11,8%) i la construcció (10,8%) continuen sent, com és tradicional, els dominants. Però estan una mica estancats o fins i tot cauen, com assenyala Perea, respecte d´altres de més petits que estan creixent. El que més, l´immobiliari no lligat a la construcció (agents de compravenda, etc.), que va pujar el 8,4% el 2017, i se situa en l´1,0%. «Es veu al carrer, encara que no és com abans de la crisi», explica Perea.
Un altre sector que creix és el de l´educació (+ 2,5%, fins al 2,9%) i professions relacionades com el coaching, «un sector nou, emergent. També ha ressorgit la formació professional. Se subvencionen més programes mitjançant convocatòries públiques, i calen monitors que imparteixin els cursos. També per a escoles privades».
S´incrementa així mateix el nombre d´autònoms en el sector de la informació i la comunicació (+ 2,7%, fins a l´1,8%) i en el sector cientificotècnic, que inclou investigació, noves tecnologies ... (+1, 6%, fins al 8,4%).
L´autònom a Espanya segueix sent aclaparadorament espanyol: nou de cada deu ho són (l´1,3% menys). Però els estrangers, «d´Europa, Amèrica del Sud...», van créixer el 7,1%, fins als 190.287 en total. «Espanya és receptor d´immigrants, i el Règim Especial de Treballadors Autònoms potser és l´única manera que tenen d´entrar al mercat de treball. Estan repartits per tots els sectors; abans potser corresponien més en la construcció».

Menys mortalitat de l´activitat
Els professionals per compte propi cada vegada són més veterans. Més de la meitat fa més de cinc anys que ho són. I els que fa més de tres anys representen el 12,2%, una dècima part més que fa un any. Segons ATA, té molt a veure amb la tarifa plana de cotització instaurada el 2014. «Els dos primers anys bonificats permeten reinvertir en el negoci», assenyala Perea.
A més, el representant dels autònoms destaca que amb la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que va entrar en vigor l´1 de gener, que permet tres altes i baixes en el mateix any, aquestes augmentaran. «És important per a un hostaler, per exemple, que té més ingressos a l´estiu. Dues vegades a l´any era massa escàs».
El que no canvia pràcticament és que el 86,3% dels treballadors per compte propi cotitza per la base mínima legal, 919,80 euros aquest any. El percentatge va baixar lleugerament l´any passat, mentre que pujaven els que cotitzaven entre la base mínima i 1,5 vegades la mínima. «Cap autònom sap què passarà demà i, per tant, no vol assumir riscos avui. És veritat que hi ha dificultats sobretot a l´inici, per als més joves, per als estrangers... Però a ATA fem pedagogia: la Seguretat Social no és una mare. Tenim un bon sistema de protecció, però et dóna el que tu li dónes. En cas d´incapacitat per accident, de malaltia llarga, és important cotitzar més del mínim».
«La majoria dels autònoms desconeix la base per la qual cotitza: a les oficines de la Seguretat Social generalment sleccionen la base mínima sense preguntar per quina base es vol cotitzar.» Segons ATA, l´Estat també ha de fer tots els possibles per facilitar que els autònoms pugin la seva base. «Proposem aportacions voluntàries anuals al marge de les cotitzacions fixes. Calculem que fins al 12% dels autònoms es llançarien a fer aquestes aportacions anuals voluntàries, és a dir, uns 350.000 cada any».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook