Els col·legis catalans tenien un ordinador destinat a tasques d’ensenyament i aprenentatge per cada 3,4 alumnes durant el curs 2016-2017, i el percentatge d’aules amb connexió a internet es va situar en el 96,5%, segons les últimes dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Catalunya, però, no està al capdavant de les comunitats autònomes més connectades al món digital. Les regions amb més ordinadors per alumne són Extremadura i el País Basc, on correspon un ordinador per 1,6 alumnes. Per contra, a la Regió de Múrcia es compten 4,6 alumnes per ordinador, encara que, atenent a les xifres dels centres públics, a la Comunitat de Madrid hi ha un sol ordinador per cada cinc escolars.

Les escoles catalanes públiques estan més ben equipades tecnològicament que les privades. Mentre que al sistema públic hi ha un ordinadors per cada 3,2 alumnes, al privat hi ha un ordinador per cada 3,8 alumnes.

El nombre d’ordinadors per alumne també difereix depenent de la població dels municipis on s’ubiquen els centres: en els més petits, de fins a 1.000 habitants, correspon un ordinador per cada 1,5 alumnes, mentre a les ciutats de més de 500.000 habitants hi ha un dispositiu per a cada 3,8 escolars.

Millors connexions a classe

Els resultats de l’Estadística de la Societat de la Informació i la Comunicació en els centres educatius no universitaris elaborada pel Ministeri d’Educació revelen un increment del nombre d’aules catalanes amb connexió a internet, aconseguint un 96,5%, dos punts per sobre de la mitjana espanyola que està en el 94,6%.

L’informe també revela que el 96,9% dels centres educatius catalans disposa d’una pàgina web publicada a internet. La proporció és major en el cas dels centres privats (98,9%) que dels públics (96,2%).

Més tauletes a classe

Els dispositius portàtils representen ja gairebé la meitat dels equips disponibles en els centres educatius espanyols, un 48,5%, i s’incrementa el nombre de tauletes, situant-se ja en el 7,5% quan el 2013 només representaven l’1,6 % del total de dispositius. En els centres privats, el percentatge de tauletes duplica la mitjana nacional, amb un 14,9%.

Concretament a Catalunya, els ordinadors portàtils són el 33,8% del total d’equips en els centres educatius, i els de sobretaula el 58,5%.

A més dels ordinadors, els centres educatius estan dotats de Sistemes digitals interactius (SDI), entre els quals s’inclouen les Pissarres Digitals Interactives (PDI), taules multi-touch, panells interactius o TV interactives, presents en el 66,5% dels centres espanyols. En el cas dels centres públics s’observa una major proporció en els d’Educació Primària, on arriba el 70% enfront del 55,7% dels d’Educació Secundària i FP.

A més de tauletes i portàtils, el telèfon mòbil també s’utilitza amb finalitats educatives a les aules catalanes, encara que el seu ús depèn de l’ensenyament. Així, es permet en el 51,5% dels centres que imparteixen ESO i en el 53,8% dels que imparteixen Batxillerat, mentre que en els cicles de Grau mitjà, 50,4% i en els de Grau Superior, 50,6%.

Respecte a l’ús d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA), que fan possible la interacció didàctica, i a través dels quals l’alumnat pot desenvolupar accions pròpies del procés d’aprenentatge com, entre altres, la realització d’exercicis, la interacció amb el professorat o el treball en equip, el 50% dels centres educatius catalans disposa d’almenys un EVA.