El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha creat un programa d'innovació pedagògica, denominat Orientació, com a eina per promoure entre els centres l'orientació educativa centrada en l'aprenentatge competencial. Segons va informar el departament, el programa d'orientació educativa s'emmarca en l'àmbit de la innovació centrat en el desenvolupament de metodologies i recursos per millorar l'aprenentatge.

La finalitat del programa és «fomentar la reflexió i l'acció pedagògica del centre per afavorir l'orientació educativa, i d'aquesta manera millorar les competències de l'alumnat del propi centre». A través del programa, la Generalitat vol que els centres escolars puguin «identificar les eines d'una pràctica docent orientadora, transferir les pràctiques d'aula competencials, aplicar criteris del model competencial, afavorir la reflexió i la col·laboració i millorar la transició entre etapes educatives i la coordinació entre professionals dels diferents ensenyaments·.

Els centres escolars que participin en el programa hauran d'implicar-se a través de l'equip docent durant 3 anys participant en activitats formatives i de coordinació i incorporant al projecte educatiu del centre les innovacions sorgides arran del programa d'orientació educativa.

Un altre dels projectes que ha posat en marxa enguany el Departament d'Ensenyament de la Generalitat és el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat. L'objectiu és generar i potenciar l'interès de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària i d'ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i fomentar la creativitat mitjançant l'art i el disseny per incrementar la presència de dones i d'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions cientificotecnològiques.

Ensenyament, a través d'aquest programa, pretén promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

A través d'aquesta convocatòria, oberta a centres públics i concertats, el Departament seleccionarà vint centres d'Educació Infantil i Primària i vint d'ESO. Els centres interessats hauran de presentar una sol·licitud abans del 30 de setembre. Un cop seleccionats hauran de dur a terme un projecte de centre STEAM amb una durada de 3 cursos.