L'informe anual sobre la indústria a Catalunya del 2016 exposa que el sector de l'alimentació i begudes està format per unes 2.500 empreses i és el més gran de la indústria manufacturera catalana en termes d'ocupació (75.300 persones), en xifra de negoci (24.700 milions) i en valor afegit brut a preus bàsics (4.200 milions). La indústria alimentària també és el principal sector productiu de les comarques gironines i, com a tal, necessita professionals qualificats per treballar en un entorn competitiu de creixement i innovació constants.

Els perfils més sol·licitats per aquesta indústria són l'organització i gestió de la producció, la qualitat i innocuïtat alimentàries, la innovació i desenvolupament de nous productes o la comercialització. Tots aquests perfils professionals es corresponen amb els ensenyaments del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, que s'imparteix a l'Escola Agrària de Monells, al Baix Empordà.

El nombre de titulats en aquests estudis, amb una inserció laboral propera al 100%, sovint no és suficient per cobrir les necessitats del sector, que recorre en moltes ocasions a la Borsa de Treball de la mateixa escola..

La formació dual

Des del curs 2016/17, l'Escola Agrària ofereix el cicle formatiu en format dual: els alumnes adquireixen part dels coneixements associats al cicle formatiu directament a les empreses, mitjançant una beca formativa. Per tant, durant el segon curs, l'alumne compagina les sessions a l'aula (dilluns i dimarts) amb l'activitat professional a l'empresa (de dimecres a divendres), de forma remunerada. Això permet als estudiants entrar en contacte directe amb el món laboral, a més de facilitar la incorporació laboral dels estudiants.

L'Escola Agrària de l'Empordà té convenis per a la formació dual amb un gran nombre d'empreses de la província de Girona, des de Pimes fins a empreses multinacionals implantades al nostre territori. També són molt diversos els subsectors als que pertanyen aquestes empreses, ja que hi ha indústries càrnies (frigorífics Costa Brava, Friselva, Sant Dalmai, Embotits Boada-Porcel, Escorxador del Gironès...), de farines (Farinera Coromina), de productes de panificació (Fleca de l'Empordà), de plats cuinats (Cuinats Jotri), de cafè (Nestlé, Cafès Cornellà) o d'snacks (Frit Ravich).

Uns estudis dinàmics

Els estudiants del cicle formatiu tenen la oportunitat, durant el seu període de formació, de fer un gran nombre de visites a indústries alimentàries, així com participar en accions formatives del Pla Anual de Transferència Tecnològica organitzades per la mateixa escola, del que participen més de 4.000 professionals anualment.

Un altre aspecte destacat dels estudis és la disponibilitat d'obrador per a l'elaboració d'aliments i laboratoris i equips propis per a l'anàlisi físicoquímic i microbiològic dels aliments. L'escola a més, té un conveni de colaboració amb el centre d'IRTA Monells que permet la utilització dels espais d'aquest centre de referència per als seus estudiants del cicle formatiu.

El perfil professional

Després dels dos anys de formació, els estudiants del CFGS de Processos i qualitat a la Indústria Alimentària adquireixen els coneixements i l'experiència necessària per incorporar-se en departaments de qualitat, de producció, d'R+D o laboratoris de les empreses alimentàries.

L'escola disposa d'una Borsa de Treball pròpia per tal de gestionar les demandes de professionals que fan arribar les empreses i que es distribueixen entre alumnes i exalumnes de l'escola.