L'escola de música Allegro del Casino Menestral Figuerenc amb més de 85 anys d'experiència és un centre d'educació on s'ofereix una formació musical de qualitat tant per a nens i nenes com per a adults que vulguin aprendre a tocar un instrument, així com obtenir d'una manera amena els coneixements necessaris per entendre i gaudir de la música. L'escola disposa de diversos projectes pedagògics propis on els alumnes poden escollir l'itinerari que més s'adeqüi a les seves necessitats.

L'equip docent de l'escola està format per 20 professors i ofereix una gran diversitat d'especialitats instrumentals, així com les assignatures complementàries que permeten als alumnes tenir una sòlida formació musical i on es potencien uns valors propis, entre els quals, l'esforç, l'esperit de superació, la creativitat, la sensibilitat i la responsabilitat són uns valors cabdals per al desenvolupament personal.

L'escola potencia la música en grup per la gran capacitat motivadora i per la rellevància de sentir-se part d'un tot a l'hora de crear música. Així, l'escola compta, per a aquells alumnes que ho desitgin, amb tres corals: la Coral Infantil Allegro, la Coral SiJove i la Coral Germanor Empordanesa, a més de grups de combo, conjunts instrumentals, formacions de música de cambra i l'Orquestra Versatile.

L'escola disposa d'un banc d'instruments que els alumnes poden utilitzar en els inicis del seu aprenentatge i així facilitar-ne el seu accés, així com espais i aules amb piano i bateries on els alumnes en poden fer ús sempre que ho necessitin per estudiar.

L'escola és molt activa i durant el curs organitza diversos cicles de concerts, festivals, sortides i realitza col·laboracions amb diferents entitats on els alumnes hi participen directament. Paral·lelament, també es realitza el Concert de Professors, un dels espectacles més valorats i gaudits per l'alumnat.

La música moderna, un dels eixos principals

L’àrea de música moderna de l’escola Allegro està oberta a persones de 8 fins a 99 anys que vulguin fer de la música moderna i el jazz l’eix principal de la seva formació musical. L’oferta formativa és molt variada i flexible, donant especial importància als conjunts instrumentals o combos, ja que són activitats on l’alumne participa de forma activa i directa amb altres estudiants. L’alumne pot escollir entre tres itineraris segons li convingui o millor encaixi en les seves possibilitats:

Lliure, en aquest cas, l’alumne tria quines assignatures i objectius vol assolir, sense seguir els cursos de grau elemental o mitjà.

Grau elemental i mitjà, aquí l’estudiant segueix el pla d’estudis que, un cop finalitzat, l’ha de situar en condicions d’accedir als estudis superiors.

Combo, és el moment d’interactuar i posar en pràctica grupal la creativitat musical. La participació en combos va acompanyada d’activitats extres com concerts, gravacions o col·laboracións amb l’Orquestra Versatile.

A l’àrea de música moderna es realitzen diferents assignatures: piano modern, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, tècniques d’improvisació (també adreçada a qualsevol instrument de vent i corda fregada), llenguatge musical i harmonia, composició i arranjaments, combo, combo per a instruments de corda fregada i preparació per a la prova d’accés als estudis superiors en les especialitats interpretació i composició.