La tornada a l'escola dels 7.495 alumnes cecs o amb discapacitat visual greu -matriculats en més d'un 99% dels casos en centres ordinaris- serà més senzilla aquest curs 2018-2019 amb la incorporació de dues eines tecnològiques per a lectura i matemàtiques, segons va informar l'ONCE.

La primera d'elles és Braitico, el primer mètode oficial per aprendre braille, que estarà disponible a totes les aules on hi hagi escolaritzat un alumne amb discapacitat visual, que tingui com a sistema de lectoescriptura el braille.

Aquesta nova eina didàctica afavoreix que els escolars cecs que aprenguin a llegir i a escriure en braille ho facin de la mateixa manera dins i fora de l'aula, «fomentant a més que la resta dels seus companys s'interessin, coneguin i es familiaritzin amb aquest codi», va assenyalar l'ONCE en un comunicat.

Aquest curs s'introduirà també a les aules el primer Editor Matemàtic Accessible EDICO, que permet convertir en temps real la signegrafia matemàtica estàndard en braille, de manera que qualsevol professor pot ensenyar la matèria a un alumne amb ceguesa sense necessitat de conèixer aquest sistema de lectoescriptura.

A més, es tracta d'una eina bidireccional, ja que si l'estudiant escriu en braille al seu ordinador qualsevol fórmula matemàtica, el professor la pot visualitzar a la pantalla de forma estàndard i permet la comunicació amb la resta de companys de la mateixa manera gràcies a la combinació de braille, veu i tinta.

El 99,6% d'alumnes cecs o amb discapacitat visual greu s'escolaritza en centres educatius ordinaris, responent al principi d'un ensenyament inclusiu. Així, dels 7.495 alumnes, 1.402 comencen l'educació infantil; 1.499, a Primària; 1.005, a ESO; 264 cursen Batxillerat; 322, Formació Professional; 809 s'enfronten a la Universitat, i 2.194 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyament.