A CCOO Educació de les comarques gironines som plenament conscients del context sociopolític actual i de les dificultats per arribar a acords amb l'administració. Per aquest motiu, cada negociació esdevé una oportunitat i, responsablement, anem aconseguint millores laborals i recuperant tot allò que els diferents «governs de la crisi» ens van retallar.

És per això que, amb orgull, som capaços d'enumerar que, en els darrers 4 anys, CCOO hem aconseguit els acords pel retorn de les pagues dobles, per la convocatòria d'oposicions, per la no penalització de sou per patir una malaltia i per uns increments salarials per al 2018 i 2019. És importantíssim remarcar que la resta de sindicats de la Junta de Personal Docent No Universitari de les comarques gironines, Ustec i Aspepc, no els han signat. Tot i això, els acords signats per CCOO són d'aplicació a tots els docents independentment de la seva afiliació.

El primer fa referència als acords signats per CCOO pel retorn ja fet efectiu de la paga de 2012 (Acord 9/6/16) i pel calendari de retorn de les pagues del 2013 i 2014 en els propers quatre anys (Acord 12/12/18). Aquesta part del sou que ens va retirar el govern de Convergència i Unió va ser una injustícia laboral per als qui treballem dins el sistema públic, recuperar-ho era una lluita compartida. CCOO ens hem manifestat reiteradament i hem pressionat amb una vaga, fins aconseguir-ho.

El segon constitueix una reducció de la taxa d'interinitat al 8% amb la concreció de la convocatòria en 5 anys de més de 16.000 places d'oposicions (Acord 28/2/18). Feia molts anys que no teníem oposicions per accedir al cos de funcionaris del Departament d'Educació, fent que un de cada tres docents sigui interí. Aquestes oposicions s'emmarquen en un procés anacrònic i cal renovar-les, hem aconseguit introduir canvis que beneficien les persones que ja estan en actiu i alhora seguim treballant per millorar l'accés a la funció pública. Paral·lelament, negociarem per tal que els interins majors de 55 anys i/o amb més anys treballats puguin gaudir d'un pacte d'estabilitat laboral.

El tercer fa referència al cobrament del 100% en tots els casos de baixa (Acord 18/9/18). Aquest acord és dels més cabdals en l'àmbit laboral i no entenem per què els altres sindicats no l'han signat. És una obligació sindical recuperar un dret laboral tan bàsic: deixar de ser penalitzat econòmicament pel fet de posar-nos malalts i malaltes. Segons la tipologia i durada de la baixa ens podien treure del sou més de 500 euros!

Finalment, hem aconseguit increments salarials per al 2018 i 2019 (Acord 18/18 i 8/1/19). Els darrers anys havíem anat perdent poder adquisitiu, aconseguint pujades anuals de no més d'un 1%. Era de justícia començar a recuperar els nostres sous per tal d'ajustar-los a la pujada del preu de la vida. Sabem que estem lluny d'aconseguir el que ens pertocaria, però ja hem aconseguit pujar més d'un 4% els nostres sous en dos anys, estem pujant per sobre del PIB. L'acord contempla una nova pujada de cara a l'any vinent, fent que en tres anys pugem entre un 6% mínim i un 8%.

CCOO estem al costat dels docents i de la resta de personal de l'administració pública per seguir lluitant i aconseguint les millores necessàries per al nostre col·lectiu. Alhora som conscients que els nostres èxits són la punta de llança per millorar les condicions laborals de la resta de treballadors i treballadores de la societat.

Per això seguim avançant. Reivindiquem reduir encara més la jornada lectiva i laboral dels docents, alhora que negociarem per incrementar les hores de tutoria i de coordinació. Cal reduir la jornada lectiva als majors de 55 anys sense reducció retributiva. Hem de recuperar el primer estadi a 6 anys amb efectes retroactius, recuperar el FAS... Obligar a executar les actuacions imprescindibles per evitar situacions que afectin la salut laboral: fibrociment, temperatures, riscos psicosocials, malalties professionals...

Però les CCOO no ens quedem aquí. L'educació és un element cabdal per a la nostra societat i és per això que impulsem polítiques educatives que han de revertir en tota la ciutadania. En són exemples les lluites per retirar el decret de plantilles que ha propiciat la contractació subjectiva i la pèrdua de gestió democràtica dels centres, l'absolutament necessària reducció de les ràtios, la substitució dels docents des del primer dia... Totes aquestes reivindicacions han de fer efectiva una escola democràtica, inclusiva i coeducativa, sense segregació i amb igualtat d'oportunitats.

Hem treballat molt, tenim molt per fer, i volem continuar sent-hi. CCOO és el sindicat de tota la classe treballadora que, amb criteri sindical i social actua, lluita i s'implica per millorar la vida de tots els treballadors i de totes les treballadores. Ara tenim eleccions sindicals a les escoles i instituts de l'educació pública, triarem els qui ens representaran davant del Departament. Amb orgull podem expressar que la candidatura de CCOO Educació de les comarques gironines està formada per més de 130 persones; més de tres quartes parts són dones compromeses i representatives de la diversitat educativa.

Demanem el teu vot, fes-ho per la feina feta i per la que volem fer. El 12 de març vota CCOO.