L'escola Montserrat, de Sarrià, afronta l'últim curs de l'Erasmus+ «Ethicsboard», els últims avenços del qual va presentar a l'Espai d'Arts Escèniques, al gener. El projecte europeu, que es va iniciar a l'octubre del 2017 i acabarà al setembre del 2019, vol millorar la col·laboració entre escoles i associacions de pares perquè formin bons models ètics per als infants. La facultat d'Educació de la Universitat d'Atenes coordina el treball que, a més de la de Sarrià, té com a socis l'escola portuguesa Horácio Bento de Gouveia, European Projects Association, l'AMPA d'una escola experimental grega, com l'empresa Mathemagenesis.