El menjador de l'escola Amistat on l'empresa Teno ha aplicat el projecte «Sense soroll, somrius» que té com a objectiu reduir la contaminació acústica.

La setmana de Sant Jordi, coincidint amb el Dia internacional de conscienciació envers el soroll, es va complir el primer any de la implantació d'aquest programa, que ha arribat a aproximadament 2.000 escolars i vol fer prendre consciència sobre el valor del silenci i l'adquisició d'hàbits acústics respectuosos al menjador escolar. Després d'aquest any, l'empresa afirma que el soroll dels menjadors en els quals ha treballat s'ha reduït un 20%.

Les mesures

Per aconseguir-ho, Teno ha dut a terme diferents activitats amb l'alumnat d'educació infantil i primària que utilitza el servei de menjador. D'una banda, s'ha establert la figura dels «ecodelegats», estudiants escollits amb la finalitat de mesurar el soroll de l'espai del menjador i vetllar per les bones pràctiques durant el dinar; els resultats s'han recollit en unes graelles per tal de fer visible la millora i el progrés dels infants. D'altra banda, s'han ideat jocs i cançons per conscienciar als alumnes de l'excés de soroll i donar-los les eines per reduir-lo; aquet és el cas dels «xiuxeuejadors», que s'expliquen endevinalles i rodolins a cau d'orella.

A més de propostes lúdiques i educatives, el projecte inclou l'avaluació de l'espai del menjador per identificar la millor manera de reduir el soroll, cosa que sovint s'aconsegueix amb mesures com posar taps de goma a les potes de les cadires i de les taules.