Catalunya se situa en penúltima posició, juntament amb Aragó, pel que fa al suport que es dona a alumnat amb necessitats educatives especials relacionades amb algun tipus de discapacitat o de trastorn, segons dades facilitades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Així, si en el conjunt de l'Estat reben suport educatiu el 2,8% dels alumnes amb discapacitat, a Catalunya el percentatge baixa fins a l'1,9%.

D'acord amb les dades difoses pel Ministeri, només Extremadura queda per darrere de Catalunya amb l'1,6% d'escolars en aquesta situació que reben un suport adequat. Pel que fa a la integració d'alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius ordinaris, Catalunya està tercera per la cua, amb el 76,6 per cent. La mitjana es troba en el 83,6%, segons dades d'Educació i Formació Professional que es corresponen al curs escolar 2017-2018.