Més endavant, es farà una avaluació del programa (i de l'alumnat) per comprovar-ne l'efectivitat. S'ampliarà l'abast de la prova pilot a les compe-tències bàsiques i es farà a les de 2n de primària, a més d'introduir-la a les dels Premis Extraordinaris de Batxillerat.