La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) vol que el Departament d'Educació de la Generalitat elimini progressivament els concerts educatius. Per aconseguir-ho, l'entitat s'oposa que el nou decret de concerts educatius blindi «l'equidistància» que, des del seu punt de vista, manté la Conselleria entre l'educació privada concertada i la pública.

A més, la Fapac vol instar el Govern a aprovar una norma que permeti recuperar el consens de la dècada dels anys vuitanta i estableixi un procediment d'eliminació progressiu dels concerts, de manera que es pugui «prescindir-ne» el 2030.

A banda d'aquestes qüestions, l'organització ha posat en marxa un estudi per conèixer quin és el nivell de copagament de l'escola pública a Catalunya i, així, saber el «cost real» que representa l'escolarització per a les famílies dels alumnes.

La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes també proposa que, amb aquest text, s'elimini la triple via de finançament a les escoles privades concertades, els concerts educatius, els contractes, programes i les subvencions.

Ràtios mínimes a la concertada

En la mateixa línia, la Fapac vol aconseguir que els concerts educatius als centres privats que no tenen demanda s'eliminin de forma «immediata», tot establint una ràtio mínima de 25 alumnes per grup com a requisit per poder atorgar el concert. D'altra banda, també proposen la creació d'un registre públic que inclogui la dotació econòmica anual de tots els centres privats concertats que existeixen a Catalunya.

La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya s'ha tornat a mostrar crítica amb el Pacte contra la segregació escolar -que es va signar al març- i ha manifestat la necessitat que el nou decret d'admissió d'alumnat vagi en un altre sentit, ja que aquest acord no compta amb el suport dels sindicats Ustec·STEs -aquest és el majoritari a les comarques de Girona- i CGT, ni de la mateixa organització de mares i pares.

Amb l'estudi sobre el «copagament», la Fapac vol comprovar si la disminució del pressupost del Departament d'Educació ha suposat una manca de finançament en educació que ha estat compensada «sistemàticament» per les aportacions econòmiques de les famílies.