L'esforç de l'escola Vila-roja, de Girona, per integrar el temps del migdia i les activitats extraescolars en el seu projecte educatiu de centre per garantir la igualtat d'oportunitats ha merescut un premi de l'aliança Educació 360, una iniciativa que la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona van impulsar a principis del 2018 i que ara disposa de socis i promotors arreu del territori.

Una crida als centres que aposten per l'educació a temps complet -és a dir, més enllà de l'horari i de l'espai escolar- es va tancar a l'estiu premiant dos projectes ideats a les comarques de Girona, el de Vila-roja i un altre de l'associació educativa Vall del Terri.

L'experiència «El valor educatiu del temps del migdia» de l'escola Vila-roja -considerat de màxima complexitat- va rebre un dels tres segons premis atorgats pel jurat, al centre gironí i a dos més de Barcelona. En el cas de Vila-roja, els experts van valorar positivament que l'escola s'hagi fixat l'objectiu de «garantir l'equitat a través del replantejament del temps del migdia en col·laboració amb la comunitat educativa», tractant-lo com una peça més del seu projecte i fent «propostes de canvi per mestres, educadors i educadores, d'organització, activitats, metodologies i avaluació».

A l'hora de justificar la necessitat de fer valdre el temps del migdia, l'escola Vila-roja remarca que el 79% de l'alumnat té dificultats socioeconòmiques i els seus pares no poden assumir ni les despeses escolars ni el cost de les «activitats d'enriquiment acadèmic, esportives o de lleure». Així s'especifica en la justificació del projecte que van presentar a la crida #CentresEducatius360 amb el propòsit de vincular famílies, escola i entorn, en el qual s'afirma que ella és «l'única oportunitat» dels infants per poder «accedir a extraescolars».

La concreció del projecte va venir a partir de constatar que «l'espai de menjador i les extraescolars queden totalment desconnectats del projecte d'escola», tant perquè hi ha monitors sense la formació pedagògica adequada com perquè «des de l'empresa o el Consell comarcal no es vetlla per garantir espais de programació i coordinació entre els monitors»; «si s'han de reunir -afegeix el centre- ho fan de manera voluntària, sense compensar-ho econòmicament», en detriment de la motivació del personal. És per canviar la situació, «millorar la cohesió social i el clima escolar, garantir l'equitat i l'accessibilitat», que l'escola Vila-roja vol connectar el temps lectiu i el no lectiu implicant a tota la comunitat educativa.

Lectura crítica de la realitat

Pel que fa a l'associació educativa Vall del Terri, integrada per les unitats d'escolarització compartida (UEC) Cancuní i Banyoles, va rebre una menció especial pel projecte de lectura crítica de la realitat anomenat «Mar trencat», amb el qual noies i nois de 16 anys reflexionen sobre el fenomen migratori al Mediterrani. El treball, argumenta el jurat, parteix «d'una activitat global artística que fomenta el debat i l'esperit crític, promou la creativitat i treballa les emocions, amb un interès especial per compartir el resultat d'aquesta tasca amb l'entorn».