L'Ajuntament de Girona engegarà aquest curs 2019-2020 un pla de xoc per al manteniment dels centres escolars de la ciutat. L'objectiu de la iniciativa és desenvolupar un programa d'actuacions per als propers anys, per tal de fer les millores necessàries en els equipaments educatius del municipi que depenen del consistori.

El consistori contractarà una persona amb formació d'arquitectura tècnica que es dedicarà en exclusiva a aquesta tasca, per elaborar i fer el seguiment del pla que es dividirà en dues fases. En una primera, es farà una diagnosi de l'estat dels edificis i es planificaran els treballs de pintura per al manteniment de les instal·lacions; en la segona, es redactarà, s'organitzarà i s'iniciarà el propi pla.