Els jocs de simulació de negocis milloren el procés d'aprenentatge i les competències adquirides i augmenten la motivació dels estudiants, segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Rovira i Virgili (URV).

Per al desenvolupament de l'estudi, els investigadors s'han centrat en «jocs seriosos» -el propòsit dels quals és la formació per sobre de l'entreteniment- aplicats en l'àmbit d'economia, i han avaluat l'impacte que tenen els jocs de simulació de negocis en el procés d'aprenentatge d'estudiants de grau i màster.

«Hem comprovat que amb aquesta metodologia d'aprenentatge en línia formem els estudiants en les competències que després demanda el mercat laboral, com saber gestionar un conflicte o treballar en equip», tal com va afirmar la directora del Departament de Gestió d'Empreses de la URV i coautora de l'estudi, Ana Beatriz Hernández.

A l'estudi, publicat a la revista Computers in Human Behavior, hi van participar 115 estudiants amb una edat mitjana de 36 anys, entre els quals el 62,61% eren homes i 37,39%, dones.

Dividits en equips de quatre o cinc persones, jugaven a jocs de simulació de negocis dins un curs de gestió o direcció com a part del grau o màster que cursaven i competien uns equips contra els altres per simular el funcionament real d'una empresa. «El fet que hagin de competir entre equips ajuda encara més a l'aprenentatge perquè als estudiants els resulta molt motivador», va explicar el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i coautor de l'estudi Enric Serradell.

En acabar vuit rondes, els investigadors van passar qüestionaris als estudiants per valorar el seu procés d'aprenentatge i les competències adquirides. Els investigadors han analitzat quines competències es veuen reforçades amb l'ús de simuladors, tant les genèriques -competències transversals que es poden aplicar a qualsevol mena d'ensenyament- com específiques -pròpies de l'àmbit que s'estudia. Segons els resultats de l'estudi, les genèriques afecten positivament els resultats d'aprenentatge i, així, els estudiants milloren la seva capacitat de processament i anàlisi de la informació, el treball en equip, la innovació i creativitat, les seves habilitats comunicatives i l'ús de la tecnologia. L'estudi destaca que aquestes són competències transversals molt «apreciades» al mercat laboral, ja que «preparen a la persona perquè s'adapti amb èxit a qualsevol lloc de treball».

El «joc seriós» que van avaluar els investigadors simulava una empresa internacional de telecomunicacions que fabricava, produïa i venia telèfons mòbils a Àsia, els Estats Units i Europa.

Els simuladors tenen la capacitat de permetre assajar les condicions reals del mercat en temps real i requereixen un comportament actiu dels estudiants, que no poden limitar-se a memoritzar coneixements, sinó que han d'aplicar-los.