El Govern de la Generalitat va aprovar la setmana passada tres currículums d'ensenyaments esportius de règim especial que corresponen als títols de tècnic esportiu en Salvament i Socorrisme, Vela amb Aparell Fix i Vela amb Aparell Lliure. D'aquesta manera, el Departament d'Educació podrà definir part del currículum per respondre a les necessitats de la titulació a Catalunya.

L'objectiu de la conselleria que dirigeix Josep Bargalló és cobrir les necessitats de clubs i entitats esportives que, així, podran disposar de personal qualificat de salvament i socorrisme, tant en instal·lacions com al medi natural, i entrenadors de vela de les especialitats i els nivells corresponents.

El currículum de títol de grau mitjà de Salvament i Socorrisme té per objectiu dinamitzar i concretar la iniciació al medi aquàtic; tutelar els socorristes durant la seva participació en activitats i competicions, i establir les mesures de rescat per protegir la seguretat dels usuaris en piscines, en cas d'accident.

Les ocupacions més rellevants per a aquests professionals són monitor de salvament i socorrisme, jutge cronometrador i socorrista en piscines, parcs aquàtics, espais naturals i platges. Actualment, el cicle es pot cursar a 35 centres de Catalunya, tant públics com privats.

Per la seva banda, el currículum dels títols de grau mitjà de Vela amb Aparell Fix i Aparell Lliure té com a funcions instruir la iniciació esportiva de vela, governar embarcacions d'esbarjo de fins a vuit metres i acompanyar els esportistes durant la seva participació en esdeveniments amb respecte al medi ambient, en condicions de seguretat i amb qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes.

Ensenyaments a Roses i Blanes

Des del Departament d'Educació van indicar que la inserció laboral està relacionada amb els sectors d'esport, oci, lleure i temps lliure, com ara entrenador de tecnificació en vela amb aparell fix, coordinador d'altres tècnics d'iniciació en vela o acompanyant i director del regatista en competicions. El curs actual hi ha quatre instituts (dos a les comarques de Girona) que ofereixen aquests ensenyaments, un a Roses, un a Salou i dos a Blanes.