El Departament d'Educació impulsarà a partir de l'any vinent la creació de xarxes de transformació educativa, un programa per accelerar-la i un laboratori per transferir les bones pràctiques. Aquestes mesures permetran donar continuïtat al «canvi de paradigma» impulsat per Escola Nova 21, que es va tancar dimecres en un acte on el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va refermar el compromís de la Conselleria «d'entomar» el repte i treballar amb totes les escoles per estendre els elements de millora detectats pel programa. En aquest sentit, des d'Escola Nova 21 es va considerar que la seva estratègia ha estat «validada» amb els resultats de l'avaluació.

La directora general d'Innovació, recerca i cultura digital del Departament d'Educació, Mar Camacho, va explicar que el treball conjunt fet els darrers tres anys ha permès planificar part d'aquest treball i, sobretot, les iniciatives vinculades a l'estratègia de xarxes.

Així, per exemple, el laboratori vol ser un marc de referència «comú» amb la participació d'un centenar de centres -impulsors i els més avançats- que els connectarà amb altres projectes del Departament.

Incentivar el canvi

Per la seva banda, per al programa d'acceleració es preveu una primera convocatòria per a una cinquantena de centres amb l'objectiu d'incentivar el canvi més ràpid amb col·laboracions de l'entorn i altres institucions.

Després de tres anys de funcionament, Escola Nova 21 tanca el programa fent una crida per assolir un gran acord entre els diferents agents per tal de fer un canvi en tot el sistema educatiu. Segons els impulsors del pla, els resultats d'aquests anys de feina, tant amb els 29 centres que han servit de mostra com amb les xarxes de col·laboració que s'han establert, demostren que tot centre educatiu es pot transformar. Per això, proposen ampliar el «canvi de paradigma» que reclama l'Agenda 2030 de les Nacions Unides perquè arribi a tots els centres educatius.

Els impulsors del projecte consideren que cal un pacte per tirar endavant accions concretes i transversals que vagin més enllà d'una legislatura i, per tant, que treballi amb els docents i els centres dotant-los de suport, formació, recursos, autonomia i coresponsabilitat, prioritzant els entorns més necessitats i, també, des d'una acció interinstitucional.

Les primeres conclusions d'Escola Nova 21 destaquen que s'ha consolidat que el canvi de paradigma educatiu ja no es percep com una «moda», sinó com la necessitat d'un aprenentatge per a tots els infants que respongui al món d'avui.

Des del seu punt de vista, l'estratègia que ha desplegat tant en els 29 centres de la mostra com en les diferents xarxes ha estat «validada» de manera que es podria fer extensible a la resta del sistema educatiu català.

Resultats de la primera avaluació

En la mostra de trenta escoles que es van deixar acompanyar per impulsar una transformació intensiva dels seus centres, s'ha constatat que un 40% del temps lectiu s'ha reconfigurat. El 69% dels centres consideren que s'han produït molts o bastant canvis respecte el 2016, en diferents àmbits i dimensions. Un 80% dels centres han utilitzat les eines del protocol dissenyat per Escola Nova 21, principalment les visites i residències a altres centres impulsors. En canvi, d'altres com alguns instruments en línia no han s'han utilitzat. En un 71% dels casos, els centres educatius consideren que s'han assolit els objectius previstos per a aquestes eines.

Pel que fa als centres que han participat a les xarxes d'Escola Nova 21, en un 75% dels casos reconeixen que ha contribuït a orientar-los en la seva gestió del canvi. Un 24%, en canvi, diu que els ha ajudat «poc» i, per tant, és un dels aspectes que s'haurà d'analitzar més endavant.

Pràcticament la meitat han completat el procés de creació de la seva visió de centre i el 33% l'està duent a terme; és a dir, que estan elaborant el «producte final» de projecte per començar a impulsar canvis a l'escola o institut.

A més, el 72% dels participants asseguren que estan interessats a continuar fen trobades de xarxa, una dada que per als impulsors d'Escola Nova 21 vol dir que la política pública ha d'incorporar aquesta lògica de treball en xarxa al sistema.