El Síndic de Greuges ha demanat a la Conselleria d'Educació que l'administració prioritzi la contractació d'autobusos escolars dotats de mecanismes de retenció infantil consistents en cinturons amb tres punts de subjecció, un sistema que -tal com subratlla- la Societat Catalana de Pediatria considera que són més segurs que els que només en tenen dos. Tal com va fer fa un temps, la sindicatura vol que el Departament insisteixi en aquesta qüestió als consells comarcals que tenen delegat el servei de transport.

L'òrgan ha efectuat aquesta petició després de rebre diverses queixes durant el 2015 que alertaven de «les presumptes deficiències dels vehicles que s'ocupen del transport escolar», ja que «la majoria d'empreses que presten aquest servei utilitzaven vehicles antics» amb sistemes de cinturons de seguretat que només tenen dos punts d'ancoratge. Això contrasta amb el fet que els vehicles particulars estan obligats a portar sistemes de retenció infantils homologats; és a dir, amb tres punts d'ancoratge.

La realitat legal

A partir de les queixes rebudes el 2015, el Síndic de Greuges va demanar informació a les diferents administracions implicades i va comprovar que, segons la normativa que regula la instal·lació de cinturons de seguretat i altres sistemes de retenció, els vehicles matriculats abans del 20 d'octubre de 2007 no estan obligats a portar cinturons.

Alhora, va constatar que en els de nova fabricació l'ús d'aquests tipus de mecanismes és obligatori, «tant per a la persona conductora com per als passatgers de més de tres anys als vehicles destinats al transport de persones de més de nou places».

La primera setmana de gener, la sindicatura dirigida per Rafael Ribó va recordar que el Departament d'Educació li va explicar que el 2016 va traslladar «aquesta recomanació» als consells comarcals, una petició que ara li demana que reiteri.

D'altra banda, el síndic -que també es va adreçar al defensor del poble i va alertar que el reglament actual podria estar incomplint una directiva europea- té constància que s'està treballant en la modificació del reial decret que regula les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, en relació amb els que tenen menys de tres anys.

L'any passat, després de rebre una altra queixa sobre aquesta qüestió, la Sindicatura de Greuges es va dirigir a la Societat Catalana de Pediatria per tal de conèixer la seva opinió. A partir de la seva resposta, el síndic va informar que els professionals de la pediatria confirmen «que hi ha estudis que indiquen que l'ús de cinturó subabdominal amb dos punts pot causar lesions greus en cas d'accident», a diferència dels de tres punts; a més, la mateixa societat considera que també hi haurien d'haver «coixins elevadors per optimitzar la seguretat dels infants».