El 30 de gener és el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (Denip). La Coordinadora d'ONG Solidàries, l'Ajuntament de Girona i el cicle formatiu de grau superior (CFGS) d'Educació infantil de l'institut Montilivi impulsen conjuntament -ja fa uns quants anys- una campanya de sensibilització envers la cultura de pau als centres escolars de la ciutat.

En l'actualitat, estudis d'FP del nostre centre es troben immersos en un procés metodològic de canvi i sabem que -acceptar aquest repte de treballar conjuntament amb la Coordinadora d'ONG Solidàries i la Unitat de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona- suposa una millora pel rendiment del nostre alumnat que valora la connexió dels aprenentatges fets amb la pràctica real. Són múltiples les raons que ens porten a seguir teixint una xarxa de relacions amb els centres educatius de Girona implicats en el programa -i que cada any són més-, però en voldríem destacar-ne algunes: es tracta d'una proposta que motiva aprenentatges funcionals i significatius entre els futurs educadors/es infantils, pensem que tenen uns efectes positius en el desenvolupament de les seves competències -personals, socials i professionals-, constatem que predisposa l'alumnat a posar en joc les seves capacitats en equip i, per últim, suposa l'ús de metodologies actives que donen coherència al fet educatiu al nostre cicle formatiu.

El lema de la campanya d'aquest 2020 és «Fem les paus!» i per al nostre equip docent suposa una sèrie de reunions prèvies de preparació, perquè en cada edició s'estableix una connexió directa de la campanya engegada amb els continguts curriculars del CFGS d'Educació infantil. Enguany, participar-hi suposa la implicació des de diferents mòduls formatius que s'imparteixen a primer curs: Desenvolupament cognitiu i motriu, Desenvolupament socioafectiu i Expressió i comunicació, i a segon curs: El joc i la seva metodologia, Intervenció amb famílies i atenció a menors i Habilitats socials.

En realitat, hi ha moltes maneres d'apropar-se al foment de la cultura de la pau. En el cas dels infants, una forma efectiva és a través dels contes. Els contes -que poden ser relatats a través de diverses tècniques- ens relaten situacions, històries i valors que ens poden ajudar per assegurar la comprensió i l'interès dels infants cap a la resolució d'un conflicte. L'oralitat no té substitut i la proposta d'aquest any és doble, parteix dels diferents llenguatges de l'infant per provocar un raonament i una comprensió de la no-violència des de la quotidianitat.

Al taller «Dos contes i una mateixa història» compartim amb els futurs educadors infantils el goig pel relat del conte i l'actitud de l'adult necessària per sensibilitzar que el conflicte -percebut com a quelcom natural- pot ser una oportunitat per posar en pràctica diferents intel·ligències -entre elles: la social, la interpersonal i la intrapersonal- i, en general, l'educació emocional de les persones.

La implementació del taller «Movem-nos per la pau!» ens permet incidir també en la disponibilitat emocional del futur educador/a infantil per comprendre, atendre i respondre a les necessitats emocionals del infants afavorint la promoció del mecanisme de l'empatia i l'educació dels límits en positiu. Busquem, entre tots, promoure la convivència i accedir a recursos i estratègies que afavoreixin l'autoregulació emocional de la persona i el desenvolupament del valor de la cooperació i el desenvolupament d'una ciutadania responsable i crítica.

L'alumnat del cicle d'Educació infantil de l'institut Montilivi es forma a nivell teòric i pràctic per implementar -en els centres escolars que participen de la campanya- els tallers, el relat dels contes, les dinàmiques i les pràctiques reflexives creades que busquen fomentar l'adquisició d'estratègies -dins i fora de l'escola- per a la consolidació de la cultura de pau. Un dels mòduls implicats ens permet incidir en la disponibilitat emocional de l'educador/a infantil per comprendre, atendre i respondre a les necessitats emocionals de l'infant a través del mecanisme de l'empatia i l'educació dels límits necessaris per a construir una personalitat en construcció. Un altre mòdul implicat permet prendre consciència del nostre cos i valorar la importància d'assolir un benestar físic i de relaxació. Les propostes basades en el ioga -respiració, postura, to corporal...- busquen concentrar l'atenció de l'educador i l'infant en l'autoregulació personal davant del conflicte.

Per nosaltres, un/a educador/a infantil és un adult significatiu per l'infant, que ha d'estar sensibilitzat per a una educació de la noviolència, que a més ha de saber incloure, que procura autoregular-se -afectes negatius com la ràbia o la frustració- i que promou interaccions pacífiques, justes i equitatives. Un comportament i una conducta de disponibilitat emocional, però sense esdevenir controlador sinó acompanyar i afavorir el funcionament autònom de l'infant davant del conflicte. L'infant que coneix, involucra en la seva activitat i el seu joc, la pràctica de la no-violència. I això ho volem totes i tots! Volem escoles enteses com a llocs privilegiats per a practicar i adquirir les estratègies necessàries per a que els nostres infants excel·leixin en el diàleg i en fer les paus. Per aquest motiu, és important per nosaltres teixir amb una formació específica i permanent als Tècnics d'Educació Infantil en aquest camp.

Sortosament, la ciutat de Girona és acollidora, inclusiva i educadora i, a través d'un entorn col·laboratiu, sap interpel·lar a la responsabilitat de cadascú per preservar un valor tant preuat com és el del respecte per la pau. Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d'amor universal, de no violència i de pau positiva és un missatge que comparteixen fàcilment infants i adults. Només cal practicar-los!