Els sindicats representants de docents mantenen el seu rebuig a la reforma de la formació professional que promou el Departament d'Educació i, dijous, es van aixecar de la mesa tècnica amb la Conselleria que discutia aquesta qüestió.

Després de la reunió fallida, Ustec·STEs, CCOO, la Intersindical-CSC, el sindicat de secundària Aspepc-SPS, UGT i CGT van signar un manifest conjunt en el qual acusen el Departament d'Educació de «manca de respecte i de voluntat de cooperació» perquè promou una reforma del currículum d'FP «d'esquenes del professorat i la comunitat educativa en general». Des del seu punt de vista, la Conselleria les «ha menyspreat» a elles i, per extensió, a «l'espai de negociació col·lectiva del professorat», ja que no ha fixat un calendari de treball, s'han convocat poques reunions de la mesa tècnica -«tard i a deshora», asseguren- i aquestes no han aportat la informació necessària.

En un posicionament conjunt anterior, el 17 de desembre, els mateixos sindicats van exposar les seves reticències davant d'aquesta reforma de la formació professional, però «l'administració educativa no ha volgut asseure's per parlar de cap de les demandes de millora i -afegeixen- ni tan sols ha facilitat la documentació sol·licitada pels sindicats».

Els representants dels docents consideren que la modificació curricular que promou el Departament d'Educació no es basa en «estudis que justifiquin els motius» per tirar-la endavant. En la seva opinió, «l'objectiu d'aquesta reforma no pot ser exclusivament la millora quantitativa de dades per arribar a uns percentatges de [FP] dual que 'ens facin més europeus' per si mateixos o per augmentar el nombre de titulats a qualsevol preu».

En el manifest difòs fa pocs dies s'afirma que «en cap cas acceptarem uns canvis que suposin menys hores de docència amb afectació negativa a les plantilles docents i que supeditin la tasca educativa a la productivitat i a les necessitats del mercat en lloc de les de les persones». A banda del projecte en si mateix, els sindicats també critiquen la «campanya propagandística milionària» que, segons afirmen, ha posat en marxa el Departament alhora que «es nega a revertir les retallades del professorat, a dotar els centres públics de Catalunya dels recursos necessaris i manté l'infrafinançament educatiu i les taxes públiques en els cicles de grau superior».