25 de febrer de 2020
25.02.2020
OPINIÓ

Els instituts escola: Una oportunitat i un repte

Article de professors i integrants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

25.02.2020 | 00:07

Des de fa uns anys els Moviments de Renovació Pedagògica estem preocupats per la situació de la secundària obligatòria i la conveniència de trobar aquells aspectes clau que permetin desencadenar canvis necessaris i urgents en aquesta etapa educativa tan sensible. Estan emergint iniciatives, des de quasi tots els agents educatius: grups de professorat, claustres, famílies, entitats socioeducatives i fins de l'administració educativa, que estan cercant, amb més o menys fortuna, propostes per a poder contribuir a trobar una resposta adequada.

El paper de la secundària obligatòria és fonamental, malgrat visqui moments de contradicció, i fins i tot de certa angoixa, perquè dins el marc general del sistema educatiu es troba en una tessitura complexa. D'una banda, se situa després de les etapes d'infantil i primària, que fa ja un temps que s'estan repensant, renovant, innovant tot proposant altres maneres d'aprendre en el nou ecosistema educatiu del segle XXI. I de l'altra, és una etapa que pateix molta pressió perquè ha de retre comptes a un món laboral cada vegada més canviant i a un món universitari que es comença a reinventar tot i que encara es manté sotmès a una tradició molt institucionalitzada i encarcarada. La secundària fa molts anys que treballa dur i mira de donar resposta a les necessitats d'aprenentatge dels joves. Però un embull de condicionants fa que els canvis no es completin i consolidin: moltes hores de classe, un currículum molt extens i rígid, atenció a la diversitat poc personalitzada... Tanmateix, els reptes segueixen interpel·lant amb contundència. L'emergència de transformar l'educació, i en concret la secundària, és imminent, i el progrés davant la incertesa de com s'ha de fer passa per saber sostenir una mirada atenta, confiada i flexible alhora davant la vida que corre pels nostres centres educatius.

És en aquest context que els Moviments de Renovació Pedagògica, des del 2017, han desplegat un ampli debat a l'entorn de la proposta dels instituts escola i han donat continuïtat a la tasca de remoure amb sentit, dedicació i perseverança. No tant per universalitzar arreu la proposta dels instituts escola, però si per tal que puguin esdevenir centres de referència de la innovació requerida. El repte de fons és assumir que és imprescindible encarnar una nova cultura de centre. En aquest sentit, l'institut escola pot contribuir al modelatge d'aquesta nova cultura per diversos motius.

El primer motiu planteja un projecte educatiu comú, aquesta perspectiva compartida fa que sigui més fàcil generar un continuum que ajudi a diluir la transició i el traspàs que suposa el pas de primària a secundària. La segona raó prové d'un claustre únic que pugui exercir una millor coordinació entre primària i secundària, fet que afavoreix la possibilitat d'acompanyar l'infant fins a l'adolescència atenent el seu creixement personal i les necessitats particulars de la seva família. El tercer motiu es dona en l'àmbit curricular, amb un full de ruta o currículum bàsic, debatut i acordat que posa en comú les dues etapes i dona peu que l'aprenent gaudeixi al llarg de totes les etapes d'un acompanyament coherent dels seus aprenentatges. Això ajuda a exemplificar com es pot desenvolupar el treball en internivells i obre a tota la comunitat la possibilitat de contribuir a l'enriquiment del saber partint d'un enfocament més globalitzat i del desenvolupament de metodologies com el treball per ambients o per projectes. A més, amplia l'abast dels vincles entre tots els membres de la comunitat educativa sense limitar la realitat dels infants i joves a l'aïllament generacional que actualment impera dins les aules. 

Un darrer motiu és el fet que l'institut escola també permet avançar cap al model del projecte educatiu 360, i vetlla perquè sigui un centre compromès amb la inclusió de la diversitat social del seu entorn des de la primària fins al final de la secundària obligatòria, permetent que tots els vincles amb les entitats de l'entorn es reforcin, així com les complicitats amb el municipi. Des de la perspectiva de l'educació a temps complet, un institut escola és una oportunitat per assolir un marc horari més adient al context on es troba ubicat, i per tant més respectuós, just i saludable per a l'alumnat i les seves famílies, i també per al professorat que ha d'oferir un servei de qualitat sense perdre-hi la salut. 

Aquest curs, a les comarques gironines hi ha cinc instituts escola en funcionament, de la cinquantena que hi ha en el conjunt de Catalunya. El curs vinent hi ha previst que en comencin alguns més. Des dels Moviments de Renovació Pedagògica pensem que es tracta d'una oportunitat i un repte alhora per avançar en els canvis metodològics desitjats, si s'hi posen les voluntats, orientacions i els recursos adequats. La Federació de MRPs estem compromesos amb l'acompanyament i el modelatge d'aquesta experiència per tal que sigui realment significativa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook