Donar visibilitat a les dones i conscienciar tant l'alumnat com el conjunt de la comunitat educativa són els objectius amb què el Departament d'Educació ha enfocat la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de març. Per aquest motiu, la Conselleria ha fet una tria de recursos i materials per treballar la igualtat i la coeducació a les aules, a més de posar en valor el paper i el punt de vista femení a la societat i reivindicar-ne el seu pes a la història.

Educació explica a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) que ha fet seu el lema que l'organització de les Nacions Unides ha escollit per al 8M del 2020: «Soc de la generació igualtat: pels drets de les dones».

Per treballar aquesta idea, el Departament recomana als docents que utilitzin llibres del fons documental infantil no sexista de l'Institut Català de les Dones; una selecció de llibres amb perspectiva de gènere i coeducació feta per l'associació de mestres Rosa Sensat, i els audiollibres de la col·lecció Aktual, d'edicions La Mar de Fàcil, que estan disponibles al web «Lectura fàcil».

Si es prefereix l'audiovisual, la Conselleria d'Educació remet a dossiers didàctics de la Filmoteca de Catalunya perquè el professorat tingui eines per tractar a classe pel·lícules com La bicicleta verde o Persépolis, entre d'altres. Així com recomana el projecte «El cine, el mundo y los derechos humanos» de l'Institut de promoció d'estudis socials de Navarra; les guies didàctiques elaborades per l'associació sense ànim de lucre GrupIREF, que promou el projecte Filosofia 3/18, de les quals destaquen uns cicles dedicats a dones científiques, filòsofes i lluitadores; a més del web de Drac Màgic. Cultura audiovisual, «Construir mirades», que ofereix sessions cinematogràfiques, debats i programes adaptats a les diferents edats dels alumnes; o, finalment, els vídeos, curmetratges i pel·lícules de l'Associació Candela.

A banda de recursos externs, Educació remet mestres i professors a utilitzar els seus programes de coeducació i perspectiva de gènere -Coeduca't-, de prevenció de la violència masclista o convivència.

Alhora, adreça a materials de consulta i de formació telemàtica en coeducació -per exemple, per als integrants dels consells escolars de centre-; als apartats «Igualtat de gènere» i «Prevenció de la violència masclista» del web del Departament Família i Escola; al quadern pedagògic per al professorat del cicle formatiu del grau superior d'Educació infantil titulat «Pam a pam coeduquem», elaborat conjuntament per la Conselleria i l'Institut Català de les Dones (ICD), i finalment, al Programa STEAMcat, que promociona les vocacions cientificotecnològiques.

#amblanostramirada8m

La campanya prèvia al 8 de març que promou l'administració educativa s'articula a les xarxes socials amb l'etiqueta #amblanostramirada8m, que ja han utilitzat nombrosos serveis i centres educatius, de recursos pedagògics i institucions relacionades -a més del mateix Departament- per promocionar activitats o defensar els valors associats a la jornada.