El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns l'ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-21 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

L'ordre especifica que la persona titular de Departament d'Educació podrà adequar el que estableix aquesta ordre d'acord amb l'evolució de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19.

Segons l'ordre, el curs escolar 2020-21 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2020 fins el 31 d'agost de 2021, les classes començaran el 14 de setembre en els ensenyaments obligatoris i postobligatoris i finalitzaran el 22 de juny, excepte en casos concrets com les escoles oficials d'idiomes o els centres d'educació d'adults, entre d'altres.

L'ordre marca les vacances de Nadal entre el 22 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 2021, ambdós inclosos, i les de Setmana Santa del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

El DOGC concreta també l'horari escolar per a les diferents etapes educatives. En infantil i primària l'horari marc serà de 9.00 a 12.30 hores i de 15.00 a 16.30 hores, amb marge suficient de descans al migdia per als alumnes, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar, que no s'estendrà més enllà de les 14 hores.

Per a secundària, l'horari escolar dels centres pot organitzar-se en jornada continuada o adequar-se a el marc horari general, que és entre les 8.00 i les 18.00 hores.

En aquesta etapa, el centre podrà establir els marges temporals d'esbarjo que garanteixin el descans suficient dels alumnes i la seva mobilitat dins del centre educatiu, respectant al menys mitja hora d'esbarjo cada tres hores, estableix l'ordre.

En el cas dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i de primària, l'activitat lectiva no s'iniciarà abans de les 09.00 hores.

Als instituts escola, l'activitat lectiva en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i de primària no s'iniciarà abans de les 09.00 hores, a secundària obligatòria no s'iniciarà abans de les 08.00 hores i l'horari de sortida del centre a la fi de la jornada escolar serà el mateix per a tot l'alumnat.

Els centres organitzaran l'espai de descans i de menjador al migdia a la franja horària saludable entre les 12.00 i les 14.00 hores, amb una durada suficient per a garantir que l'alumnat que ho desitgi pugui dinar a casa.

En el cas que, per raó del nombre d'alumnes usuaris de el servei de menjador no sigui possible oferir tots els àpats en aquesta franja, els centres podran organitzar un últim torn que comenci a les 14 hores per l'alumnat de secundària, segons el DOGC.

Els ensenyaments de batxillerat es podran organitzar amb les mateixes condicions de l'horari de l'educació secundària obligatòria, o bé horari intensiu de matí o tarda.

Per la seva banda, la formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda per facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors, segons el DOGC.

Com disposició transitària única, la resolució publica que queda prorrogat per al curs 2020-21 el pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles.