Després conèixer les notes de la selectivitat, els més 35.000 estudiants que l'han aprovat, esperen conèixer quina és la nota de tall de cadascun dels graus universitaris en cada centre. Enguany, es publicaran el dia 6 d'agost.

Fins aquell dia, tot i saber els resultats dels seus exàmens de la selectivitat, encara no sabran si han pogut entrar al grau escollit. Aquí es poden consultar com varen quedar les notes de tall del curs anterior.

.

El mateix moment que la secretaria d'Universiats les faci públiques, les podràs consultar a Diari de Girona.

Com calcular la nota de tall

La nota de tall, també anomenada per a molts nota d'admissió, que oscil·la entre els 5 i els 14 punts, es pot calcular a partir d'una mitjana aritmètica que té en compte els estudis cursats (60%), sigui batxillerat o cicle formatiu, i els resultats dels exàmens de la selectivitat (40% de la nota de la fase general i la ponderació corresponent de les dues proves amb més bona nota de la fase específica). La fórmula és la següent:

Nota d'admissió = Nota d'accés + Ponderació 1 + Ponderació 2

La nota d'accés correspon a la mitjana dels estudis cursats (60%) i de la fase general de la selectivitat (40%). La ponderació 1 i la ponderació 2 s'obtenen a partir de la multiplicació de cadascun dels exàmens de la fase específica amb més bona qualificació, sempre que el resultat sigui igual o superior a 5, per 0,1 o 0,2 -segons la vinculació de l'assignatura amb el grau que es vol cursar-. És a dir, les matèries de la modalitat específica de la selectivitat més vinculades amb els estudis universitaris escollits, tenen un major pes en el moment d'obtenir la nota final. Aquí s'hi mostren les ponderacions segons el grau de vinculació amb cada estudi universitari.

Quan siguin públiques les notes de tall el dijous 6 d'agost, també sabran si han entrat en la seva primera assignació. Del 6 al 10 podran fer el tràmit d'assignació definitiva si així ho desitgen. Tot i que per a realitzar la matrícula universitària de la primera preferència hauran d'esperar fins al setembre, ja que es podrà realitzar entre el dia 7 i dia 10 d'aquell mes. Anys anteriors, alguns estudiants ja podien formalitzar la matrícula al juliol.

La segona assignació de places es realitzarà al setembre, mes en el qual en principi també s'ha de realitzar la convocatòria extraordinària de la selectivitat. Les dates estaran condicionades a les possibles noves mesures que es puguin adoptar per part de les autoritats a causa de la pandèmia de la Covid-19.