Girona tindrà un nou mapa de zonificació d'educació infantil i primària per afavorir l'equitat educativa i la lluita contra la segregació escolar. La proximitat del domicili de residència de l'alumnat al centre educatiu és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat per a l'accés a les escoles en el procés de preinscripció i matrícula. El mapa de zonificació estableix les àrees d'influència dels centres per poder aplicar el criteri de proximitat en funció del domicili.

El nou document, que es començarà a aplicar el curs escolar 2021-2022, va ser aprovat prèviament per l'Ajuntament de Girona a finals del 2020 i pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. També compta amb el vistiplau del Consell Municipal d'Educació, les direccions de centres educatius i les AMPAs i AFAs. «Una nova zonificació educativa a Girona és important per poder avançar en la lluita contra la segregació escolar a la ciutat, i avui ja és una realitat», va assegurar dies enrere el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que va agrair «la gran tasca que ha realitzat tota la comunitat educativa que ha estat treballant incansablement durant mesos per desencallar-ho».

El nou mapa se suma al conjunt de mesures que s'estan impulsant per disminuir l'índex de segregació escolar a la ciutat. A partir d'ara, Girona queda dividida en tres franges horitzontals diferents de les actuals (les zones A, B i C). Dins de la zona B, es posa especial atenció als barris de Girona Est, fent que pertanyin a dues zones (les B i C). L'Ajuntament de Girona va aprovar el Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar al ple del juliol del 2020. El pacte té com a finalitat la millora de l'escolarització per a tots els infants i joves de la ciutat per evitar els desequilibris en l'accés a l'educació i en els resultats. Un dels punts del primer eix de treball amb relació a la planificació i gestió de l'oferta de places escolars establia la necessitat de revisar el mapa de zones per ajustar-lo al potencial d'oferta i demanda, als canvis socioeducatius i urbanístics de la ciutat, i per aconseguir generar dinàmiques beneficioses d'equitat escolar en l'accés, element clau de lluita contra la segregació escolar.