La Universitat de Girona va paralitzar ahir al matí bona part de l’activitat docent presencial a causa de la vaga d’estudiants. Els piquets informatius situats a la majoria de facultats van bloquejar l’entrada d’estudiants, fet que va comportar la cancel·lació de les classes presencials. A partir del migdia, les sessions es van anar reprenent de forma progressiva fins arribar a un 50% de les classes, de mitjana. L’excepció va ser el Campus de la Salut, on l’activitat es va desenvolupar amb normalitat tot el dia.