Durant la mateixa compareixença el conseller Bargalló va donar algunes pinzellades de com es voldria afrontar la nova formació professional. En aquest sentit, va afirmar que per al curs vinent «augmenta la qualitat d’especialització de l’oferta» i la seva adequació a la demanda del mercat laboral. Va afegir que l’objectiu és abandonar l’FP genèrica i generalista per afrontar un model més lligat a les necessitat del territori, el mercat de treball i les noves inquietuds de formació.

Pel que fa a l’FP dual, el director general d’FP, Joan Lluís Espinós, va explicar que el curs vinent tots els cicles formatius podran fer la doble modalitat segons la demanda que hi hagi. Així, tots els alumnes, centres i empreses podran fer FP dual. Aquest curs, s’ha fet una prova pilot d’aquest model que ha comptat amb el 75% dels centres públics i el 50% dels privats. «S’està fent seguiment i el plantejament és que el curs vinent això es generalitzi», va indicar. El director ha reconegut que amb la pandèmia ha baixat la proporció d’estudiant que fa FP dual, quan fa dos anys eren el 18%. L’objectiu és tornar a créixer i arribar a l’objectiu del 30% de mitjana europea en el futur.

El procés de preinscripció per als estudis postobligatoris començarà l’11 de maig per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, que podran presentar sol·licituds fins al 17 del mateix mes.

Entre el 25 i el 31 de maig serà el torn dels cicles de grau superior, entre el 10 i el 21 per als programes de formació i inserció i entre l’1 i el 7 de juliol per als cursos d’especialització d’FP. El 15 d’abril ja es va obrir la preinscripció per als estudis d’arts plàstiques, que s’allargarà fins al 4 de juny.

La matriculació serà del 12 al 16 de juliol per a batxillerat i cicles de grau mitjà i del 19 al 23 de juliol per als de grau superior.

D’altra banda, Educació ha posat en marxa un portal específic i unificat per a les diferents etapes educatives, per tal de donar tota la informació disponible i acompanyar a estudiants, famílies i centres en la tria dels estudis. Es tracta del portal triaeducativa.gencat.cat i ofereix informació sobre en què consisteix cada ensenyament i les diferents modalitats, els requisits d’accés i les sortides acadèmiques i professionals.