Els estudiants que iniciaran els seus estudis universitaris el proper curs ja coneixen les notes de tall dels diferents estudis. Com en els últims anys, la més alta és el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 13,566. El mateix doble grau, però a la Universitat de Barcelona (UB) se situa com la segona nota més alta amb un 13,546. Es tracta d'estudis amb força demanda, però que ofereixen molt poques places, fet que dispara la nota d'accés. La tercera nota de tall més alta és per als estudis de Matemàtiques a la UPC (13,218), seguida de prop pel grau de Medicina a la UB (13,146) i del mateix grau a la UPF (13,098). Entre els 20 estudis amb les notes d'accés més altes proliferen els de totes les facultats de Medicina, ciències i enginyeries biomèdiques, física i matemàtiques. En el cas de la Universitat de Girona, la nota de tall més alta és la de Medicina (12,774)

Aquestes són les notes de tall de totes les universitats catalanes (a la part superior esquerra de la taula i un quadre buscador per facilitar la recerca)

56.529 preinscrits

Un total de 56.529 estudiants s'han preinscrit en la convocatòria de juny, quan l'any passat van ser 54.936. El total d'assignacions ha estat de 56.529, dels quals 42.624 són estudiants provinents de les PAU i assimilats; 8.371 venen de cicles formatius de grau superior (CFGS), 3.229 d'aquestes dues vies però amb estudis universitaris iniciats, 1.471 són titulats universitaris i 834 han superat la prova de més grans de 25 i 45 anys. Entre aquests últims, 611 tenen més de 25 anys, 33 més de 40 i 91 més de 45. Per gènere, les dones superen els homes en número en totes les tipologies d'assignacions.

Així s'han distribuït les assignacions per branques de coneixement:

  • el 36,66% de les assignacions es concentren en Ciències socials i jurídiques
  • el 21,18% en Ciències de la salut
  • el 20,91% en Enginyeria i Arquitectura
  • el 12,18% en Arts i humanitats
  • el 8,04% en Ciències

Hi ha hagut un augment del 25,70% dels sol·licitants de fora de Catalunya, dels 13.514 de l'any passat als 14.527 d'enguany. Un cop fetes les assignacions, han crescut un 21,45% les d'estudiants de fora de Catalunya, fins a les 9.637. D'altra banda, han crescut un 8,33% els sol·licitants de nacionalitat estrangera i un 17,37% els d'altres comunitats de l'Estat.

Pel que fa a la reserva de places, s'han registrat 268 sol·licituds d'esportistes d'alt nivell i alt rendiment, per sota dels 316 de l'any passat; 541 d'estudiants amb discapacitat i 15 d'alumnes del poble gitano (12 l'any passat).