El curs escolar 2021-2022 començarà el 13 de setembre per a infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Així ho estableix el calendari escolar que avui publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'últim dia de classes serà el 22 de juny, a excepció dels ensenyaments de règim especial.

El calendari fixa també que les vacances de Nadal seran entre el 23 de desembre i el 7 de gener i les de Setmana Santa entre l'11 i el 18 d'abril. Els centres disposaran també de tres dies festius de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents trimestres i que no podran coincidir amb els d'inici i final de classes.

El calendari fixa també que les avaluacions extraordinàries de l'educació secundària obligatòria seran entre el 17 i el 22 de juny, després de l'avaluació final ordinària. A més, les activitats d'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat i del darrer curs dels cicles formatius de grau superior s'hauran de programar a cada centre segons les necessitats d’inscripció a l’accés dels estudis universitaris.

Pel que fa a l'horari, es manté a infantil, primària, secundària i batxillerat i, com ja s'havia anunciat, es prorroga el pla pilot de la jornada continuada a primària que es duu a terme en 25 escoles.