La Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) ha rebut uns 400 casos des que el Departament d’Educació la va posar en marxa el curs passat amb l’objectiu de prevenir, detectar i gestionar les situacions de violències que li arribessin per qualsevol via. El curs passat, van arribar a la unitat un total de 296 casos de violència contra els alumnes, sobretot produïdes en l’àmbit escolar (179) i familiar (89), segons dades d’Educació. Aquest curs, n’ha rebut 103 i, de nou, on més s’haurien produït les violències són a l’escola (72) i en la família (22). El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va prometre «tolerància zero» contra qualsevol tipus de violència ahir durant unaroda de premsa.

Segons les dades d’Educació, la USAV va gestionar 296 casos de violències contra els alumnes l’any passat i, per àmbits, les situacions es van produir a l’escola (179); en la família (89); en la parella (10); en la comunitat (7); en l’àmbit digital (6); el laboral (3) i l’institucional (1), a més d’1 on no s’especifica. Aquest curs, dels 103 casos, 72 s’han produït a l’escola; 22 en la família; 1 en l’àmbit digital; 4 en l’institucional i 4 no informats.

Gonzàlez-Cambray va assegurar que qualsevol assetjament és un «fracàs» i va afirmar que, quan una situació de violència té lloc en un centre, Educació «actua». El conseller va ressaltar que la unitat es va crear per detectar «el més aviat possible» les violències que poden patir els alumnes i que tracta tots els casos que li arriben.