Les adreces dels centres educatius de Primària i ESO ja tenen sobre la taula l'esborrany que els ha enviat el Departament d'Educació del nou currículum d'aquestes etapes per al pròxim curs 2022-2023. L'esborrany del currículum per a l'educació bàsica, que comprèn la Primària i l'ESO, contempla, en primer lloc, nous criteris d'avaluació. A Primària, hi haurà una avaluació al final de cada cicle. És a dir, al final de 2n, 4t i 6è de Primària. En el cas de l'ESO, serà al final de cada curs com fins ara. La norma afavoreix la desaparició de les notes trimestrals tal com les entenem ara. No obstant això, sí que es contempla un informe sobre l'evolució de l'alumne al final de cada trimestre. Segons avança El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en les qualificacions, es valorarà si l'alumne ha aconseguit assumir les competències. Com a novetat del decret, desapareix el 'No assoliment' ('No aconseguit') tant a Primària com a Secundària, que serà substituït per 'En procés d'assoliment'.