El departament d’Educació de la Generalitat ha denegat la renovació del concert educatiu a 11 escoles catalanes que segreguen els alumnes per sexe. Els centres educatius de Catalunya que queden exclosos de les ajudes pertanyen, majoritàriament, a institucions religioses de caràcter conservador, sobretot de l’òrbita de l’Opus Dei.

Aquestes són les 11 escoles catalanes que perdran el concert educatiu:

 • Col·legi Bell-lloc (Girona)
 • Institució Les Alzines (Girona)
 • Col·legi Canigó (Barcelona)
 • Col·legi Pineda (l’Hospitalet de Llobregat)
 • Col·legi Xaloc (l’Hospitalet de Llobregat)
 • Institució Lleida (Lleida i Alpicat)
 • Escola Campjoliu (l’Arboç)
 • Institució Tarragona (Reus)
 • Institució La Vall (Bellaterra)
 • Institució La Farga (Sant Cugat del Vallès)
 • Viaró Global School (Sant Cugat del Vallès)

Per retirar el concert als centres que segreguen per sexe, Educació aplica l’article 43.1.d de la llei d’educació de Catalunya. Segons aquest article, els centres que prestin el Servei d’Educació de Catalunya han de complir el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent.