L'educació sexual continua sent un tema envoltat d'un gran tabú social. Hi ha els qui pensen que educar en sexualitat conduirà a encuriosir els nens massa aviat, a confondre'ls o fins i tot a portar-los a la promiscuïtat. I res més lluny de la realitat.

L'estigma que embolcalla l'educació afectivosexual s'ha traduït en un enorme desconeixement sobre aquest tema que, sumat a la poca preparació que rebem en aquesta matèria, dona com a resultat que tinguem molts dubtes sobre com abordar aquestes qüestions amb els nostres fills. Per aquest motiu, veurem alguns consells que ens poden ajudar a l'hora d'afrontar amb naturalitat les preguntes sobre sexualitat dels nostres fills i filles.

A quina edat començar a parlar de sexe als teus fills?

La sexòloga i terapeuta de parelles, Lara Avargues, respon categòricament a aquesta pregunta: “L'educació afectivosexual s'ha de donar des de l'inici, des que són petits, igual que els ensenyem que això és un braç, també podem ensenyar-los que això és la vulva o això és el penis, per posar un exemple”.

«Abordar la sexualitat des de la infància aporta tranquil·litat i seguretat i ajuda a evitar situacions que no es desitgen»

Lara Avargues - Sexòloga

Lara explica que “està comprovat que un abordatge de la sexualitat des de la infància, adaptada a l'edat i les inquietuds de la persona, aporta tranquil·litat i seguretat a l'hora d'abordar les situacions relacionades amb les conductes sexuals i evitar situacions que no es desitgen”.

D'altra banda, “també s'ha demostrat que l'educació sexual infantil, és a dir, que els pares i mares facilitin informació des de la infància, no significa en absolut el foment en els seus fills i filles del desig de tenir relacions sexuals. El que sí que produeix és una major capacitat de prendre decisions adequades”, assenyala la sexòloga.

Reconeix que hi ha coses sobre sexualitat que no saps. No passa res!

D'inici, és important donar-nos permís per no saber, i reconèixer-ho als nostres fills, des de l'honestedat i la claredat. Per descomptat que no tenim totes les respostes.

Com explica Lara Avargues, “a vegades, a les mares i pares se'ls exigeix tenir molta informació i sobre tots els temes, cosa que realment és impossible. De fet, moltes vegades el més honest seria dir "no ho sé" i buscar junts la informació o acudir a algun professional”.

És importantíssim que des que són petits fomentem un clima familiar favorable a la comunicació, perquè quan tinguin dubtes o problemes sàpiguen que poden acudir a nosaltres i que no hi haurà judicis, sinó escolta i diàleg. Com ens indica la sexòloga, “hem de crear un bon clima de comunicació, que conreï la confiança i treballi la proximitat amb un llenguatge clar i senzill, a través d'escoltar i respectar. És a dir, un clima que no imposi el diàleg, sinó que respecti els seus ritmes i a través del qual els nostres fills i filles percebin que el que expliquen ens interessa i ens importa, sense judicis de valor”.

Compte amb generar pors o culpes

Com ens indica Avargues, “parlar de salut sexual és molt important perquè preveu les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i es coneixen els mètodes anticonceptius. Però la salut sexual no s'ha de cultivar generant emocions de culpa o de por”. De fet, segons l'ONU, cada dia 1 milió de persones adquireix una infecció de transmissió sexual, les quals afecten la salut en general, però sobretot a la sexual i a la reproductiva, cosa que no podem perdre de vista.

No obstant això, hem de transmetre l'educació sexual des d'un punt de vista positiu: com es transmeten les malalties, quins mètodes anticonceptius existeixen, quins prejudicis tenim sobre algunes malalties, entendre com puc cuidar-me més… És a dir, educar des d'una prevenció real, “al cap i a la fi, l'educació sexual empodera”, sentència la sexòloga.

“A més, la sexualitat és molt més àmplia, si només parlem d'ella des del punt de vista del problema, d'evitar conseqüències, al final acabem generant aquestes emocions de culpa de les quals parlàvem”, assenyala Avargues.

Les seves preguntes, les teves millors aliades per a una educació sexual integral

Hem de tenir en compte que les nenes, nens i adolescents han de ser persones actives en aquest procés d'educació sexual. És a dir, hem de recollir les seves demandes, els seus dubtes, tot allò que necessiten sabe Per això, “les preguntes són oportunitats per a abordar temes que inquieten o que generen curiositat sobre la sexualitat en la gent jove. Estar receptiu a aquestes preguntes potencia el debat, l'aprenentatge conjunt i, per tant, la unió familiar”, recalca Lara Avargues.

A més, l'educació afectivosexual no tan sols consisteix en parlar de sexe. També inclou tractar temes com l'orientació sexual, l'autoconeixement, l'autoestima, la diversitat de cossos, la masturbació, el pensament crític… Per aquest motiu, també és important que reflexionem sobre quines són les nostres opinions i creences sobre aquesta qüestió, per així afavorir actituds de respecte i comprensió tant cap a nosaltres mateixos i el que sentim, com cap als nostres fills i filles.

Compte amb el porno! Si no li parlem de sexe, acudiran a altres fonts

L'educació sexual des de la família ha de ser un aspecte fonamental que mares i pares ens podem deixar de costat, ja que eduquem en sexualitat fins i tot quan no pretenem fer-ho. És important que recordem que, si no brindem una informació adequada i adaptada a l'edat dels nostres fills, supliran la falta d'educació sexual a través d'altres fonts, per exemple, el porno (recordem que “el 50% dels adolescents acudeixen a la pornografia per aprendre sobre sexe”).

Per això, i com ens indica Lara Avargues, “no hi ha respostes correctes o incorrectes, l'important és adaptar-se al ritme i edat de cada persona. I, més que una font d'informació, les famílies han de ser una font de suport i respecte. I això només s'aconsegueix a través d'una comunicació clara i pròxima des de la infància. Presentant una visió més àmplia i positiva de la sexualitat, promovent així una adequada autoestima i un millor desenvolupament psicosexual en les nostres filles i fills”.