Els serveis territorials d'Educació gestionaran la contractació del temps de lleure de les tardes de setembre, mes durant el qual es farà jornada compactada arran de l'avançament del calendari escolar. Segons informa el Departament, s'acompanyarà els centres fent la gestió de la contractació i contactant prioritàriament amb les empreses que desenvolupen el temps de migdia. Els paràmetres fixats són un total de 20 hores de prestació del servei -una hora diària de dilluns a divendres- i un mínim de dos monitors per escola. Les ràtios en centres ordinaris seran d'un monitor per cada 16 alumnes mentre que en els d'educació especial seran d'un monitor per cada 4 alumnes.

Les entitats que es podran contractar han d'estar sota el paraigua del projecte educatiu de cada centre i dins de la programació anual i avalada pel Consell Escolar. El finançament anirà a càrrec d'Educació i, per tant, les activitats seran gratuïtes. El Departament recorda que seran activitats que promouran el treball d'habilitats cognitives, socials i emocionals i que s'organitzaran fins a cobrir l'horari habitual de finalització del centre. D'aquesta manera, l'horari de l'alumnat durant el mes de setembre serà el mateix que la resta del curs escolar i es facilitarà la conciliació familiar.

Pel que fa a l'horari i les rutes transport escolar del mes de setembre finançades pel Departament, en aquells centres que en tinguin, es mantindran igual que la resta del curs, recollint a l'hora de finalització habitual del centre.