El pròxim dimecres es coneixeran les notes de tall per accedir a la universitat i els més de 40.000 estudiants que es van presentar a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) sabran si poden entrar a la carrera desitjada o no. El passat 29 de juny els alumnes van poder consultar les seves notes de la selectivitat a través del portal Accés Universitat de la Generalitat.

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la nota més baixa de tots els estudiants admesos en una carrera universitària. La nota varia cada en any en funció de la demanda que té cada carrera i és diferent a cada universitat.

Pots consultar en aquest enllaç les notes de tall del 2021 com a orientació

Com es calcula la nota de tall?

La nota de tall té en compte la nota mitjana del batxillerat o cicle formatiu, la nota mitjana de la selectivitat i els dos exàmens de la fase específica, amb més bona qualificació un cop ponderats per 0,1-0,2. Pots consultar les ponderacions de cada assignatura aquí.

Per tant, per calcular la nota de tall s'ha de seguir aquesta fòrmula:

  • 60 % Nota mitjana de batxillerat (multiplicar-la per 0,6)
  • 40% Nota mitjana de la selectivitat (multiplicar-la per 0,4)
  • Sumar-hi les notes de la fase específica (multiplica-les per 0,1 o 0,2 depenent de la ponderació de l'assignatura)