El setembre ja ha arribat més enllà del seu equador, però les temperatures diürnes continuen fregant els 30 graus. Un problema que afecta, entre altres, als centres escolars de Girona, que ja des del juny reclamen mesures per combatre la calor. De moment, no han rebut resposta i és per això que han redactat un manifest per demanar «solucions urgents» a l’Ajuntament de Girona i al Departament d’Educació de la Generalitat. En concret, entre associacions de famílies d’alumnes, associacions de mares i pares d’alumnes i escoles s’han adherit 17 centres en aquest manifest.

Aquest redactat exposa que les aules dels centres escolars de Girona superen «de llarg» els 27 graus establerts al Reial decret que ho regula. Per altra banda, el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) exposa que «cal proporcionar benestar tèrmic». Tanmateix, tot i que les dues legislacions van ser aprovades fa 25 i 15 anys, respectivament, «encara és hora que s’assigni un pressupost suficient per poder dur a terme les actuacions necessàries a totes i cadascuna de les escoles de la ciutat amb certa rapidesa».

L’Ajuntament assenyala que el Departament d’Educació està treballant per solucionar el problema

Per tant, reclamen «que totes les escoles públiques de la ciutat tinguin sistemes de renovació d’aire que garanteixin el confort tèrmic i la màxima eficiència energètica». A més, també volen «que es prenguin mesures d’urgència a les aules i s’instal·lin sistemes de ventilació adequats per mantenir la temperatura dins dels límits legals establerts, amb controls periòdics i auditories de benestar tèrmic». I, per últim, «que es facin actuacions d’urgència als patis per introduir més espais d’ombra, inicialment amb tendals, i a llarg termini amb una renaturalització dels espais de lleure amb arbrat».

S’han adherit en aquest manifest: l’AMPA i l’escola Montjuïc, l’AFA i l’escola Annexa, l’AMPA i l’escola Migdia, AFA i l’escola Eiximenis, l’AMPA i l’escola Montfalgars, l’AFA i l’escola Pericot, l’AFA i l’escola Marta Mata, l’AMPA i l’escola Verd, l’AFA i l’escola Pla de Girona, l’AMPA i l’escola Joan Bruguera, l’AFA Balandrau, l’AFA Domeny, l’AMPA Carme Auguet, l’AFA i l’escola Taialà, l’AFA i l’escola Àgora, l’AFA i l’escola Bosc de la Pabordia i l’AFA i l’escola CEE Palau. Aquests demanen a l’Ajuntament i al Departament que «prenguin mesures eficients, efectives i eficaces» per resoldre el tema.

Per altra banda, el regidor d’Educació , Àdam Bertran, va explicar que «és una responsabilitat del Departament, que està entomant, segons ens confirmen, amb diferents propostes a curt, mitjà i llarg termini, que esperem que es confirmin, i permetin avançar en una millora climatològica dins les aules, com la instal·lació per part de la mateixa Generalitat de ventiladors a totes les aules i espais dels centres, però també amb la millora d’equipaments existents, amb instal·lació de mecanismes de regeneració d’aire o foment d’espais d’ombra». 

D’aquesta manera, apunta que l’Ajuntament «celebra aquestes iniciatives, que esperem que es concretin aviat, i puguin arribar al nombre més gran d’infants i joves de la ciutat com més aviat millor».