Estudiar un màster o un postgrau és sinònim de millor inserció laboral i més oportunitats. Cada cop més, les empreses cerquen perfils especialitzats que aportin més valor a la seva organització i que les ajudin a adaptar-se a les noves demandes del mercat. Apostar per aquest tipus de formació és una inversió que pot ajudar, doncs, a millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral i, en el cas de les persones que ja hi estan incorporades, una oportunitat per escalar dins del sector o de la mateixa empresa.

Les dades ho demostren molt bé. Segons l’informe “Panorama de l’Educació 2022” elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), les persones amb més nivell formatiu assoleixen millors percentatges d’ocupació.  De mitjana, el percentatge de població ocupada amb titulacions de màster i postgrau arriba al 84%.

En aquest sentit, per cursar estudis de màster i postgrau no cal marxar de Girona per especialitzar-se. La Universitat de Girona compta amb una àmplia oferta d’aquestes titulacions en àmbits tan diversos com la Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Dret; Economia i Empresa, Educació i Psicologia; Medi Ambient i Química; Tecnologia i Turisme.

La Universitat de Girona té tres campus integrats a la ciutat de Girona Cedida

Vols saber-ne més? Segueix llegint.

Per què estudiar un màster o un postgrau?

Els motius per estudiar un màster o un postgrau són molt diversos. Més enllà de la millor taxa d’ocupació de les persones que estan en possessió d’alguna d’aquestes titulacions, destaquen:

  1. Millor sou. Segons l’informe de l’OCDE les persones en possessió d’una titulació d’educació terciària guanyen un 41% més que els titulats amb la segona etapa d’educació secundària. Aquesta xifra s’incrementa amb un màster fins al 68% més.
  2. Especialitat. El mercat laboral, en els últims anys, cerca perfils més concrets. Una titulació de grau ofereix a l’alumne una visió general del seu àmbit, però un màster permet enfortir els coneixements més concrets i que s’adapten a la demanda del teixit empresarial.
  3. Creixement dins l’organització. Adquirir o aprofundir en noves competències pot millorar la situació d’una persona dins de la seva organització.
  4. Enfortir la xarxa de contactes. Estudiar una titulació de màster o postgrau és una de les millors formes de fer créixer i enfortir la xarxa de contactes professionals dins de l’àmbit d’especialització.
  5. Accedir a la carrera investigadora. Un màster universitari completa la quantitat de crèdits per poder accedir al doctorat i poder dedicar-se a la carrera investigadora dins el món de la recerca.

Però, a més, hi ha certes titulacions que requereixen un màster habilitant per poder exercir una professió concreta. Per exemple, en el cas dels titulats en dret que vulguin dedicar-se a l’advocacia necessitaran estar en possessió del Màster en Advocacia o, els titulats que vulguin exercir de professors a l’ESO i Batxillerat, el Màster en Formació del Professorat.

Per què estudiar a la UdG

Estudiar un màster o una titulació de postgrau a la Universitat de Girona és apostar per fer-ho en un centre de proximitat i en un entorn únic com el de Girona, ciutat universitària, i una de les més visitades de Catalunya. Els tres campus (Barri Vell, Centre i Montilivi) estan integrats a l’entorn urbà, amb espais verds i bona accessibilitat.

Un altre aspecte important és la seva dimensió. Per ser més petita, la Universitat de Girona ofereix una atenció més personalitzada, amb grups més petits i un millor assessorament. Un aspecte fonamental i que marca la diferència. Però més petita, no vol dir que tingui menys múscul. La UdG té nou facultats i escoles, una Escola de Doctorat, sis centres adscrits, 12 instituts de recerca propis i tres participats, a més de 41 càtedres. També té convenis de col·laboració amb altres universitats del món, més de 1.500 convenis de pràctiques i aliances amb entitats públiques i privades.

Girona és una de les ciutats més visitades de Catalunya Cedida

Quins màsters i postgraus pots estudiar a la Universitat de Girona?

La UdG, com es comentava a l'inici de l’article, té titulacions de set àmbits diferents. Així doncs, per exemple, hi trobem estudis com ara el Màster en Biologia Molecular i Biomedicina, el Màster en Recerca en Humanitats, el Màster en Gestió administrativa, el Màster en Economia de l’Empresa, el Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva, Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió, Màster en Arquitectura o el Màster en Turisme Cultural.

D’altra banda, la Universitat de Girona també ofereix una gran quantitat de titulacions de postgrau i altres especialitzacions universitàries d’àmbits molt diversos.  

Pots aconseguir més informació al seu lloc web.