11 de desembre de 2017
11.12.2017

Eleccions a Catalunya: Com gaudir del permís de quatre hores per votar?

L'administració garanteix que els treballadors puguin exercir el seu dret a vot el proper 21 de desembre encara que la convocatòria coincideixi amb la seva jornada laboral

11.12.2017 | 00:34

Aquestes seran unes eleccions especials per molts motius. Per la seva transcendència, pels esdeveniments polítics que s'han viscut en els darrers dos mesos, perquè han estat convocades des de l'Estat davant la intervenció de la Generalitat amb l'article 155, pel fet que part dels candidats estan a la presó i a Brussel·les, per l'elevadíssima participació que es preveu... i també pel fet que seran en un dia laborable. Per això, l'assessoria Cinc de Girona ha elaborat una guia per resoldre els dubtes dels treballadors que vulguin exercir el seu dret a vot durant la jornada laboral.

De quantes hores de permís disposen els treballadors per anar a votar?

Per a aquelles persones que tinguin una jornada laboral d'entre dos i menys de quatre hores, el permís serà de dues hores. Si la jornada és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores. Per als treballadors amb jornada parcial, s'ha de reduir proporcionalment la durada del permís.

En quins casos no es podrà gaudir del permís?

No podran gaudir del permís aquelles persones treballadores la jornada de les quals coincideixi amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals durant dues o menys hores.

Qui determina el moment d'utilització de les hores concedides pel permís?

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari/a.

Cal aportar un justificant de votació a l'empresa?

Els empresaris/es tenen dret a sol·licitar als seus treballadors un justificant expedit per la mesa electoral que acrediti que han votat, per tal d'abonar el salari a l'empleat del temps utilitzat exercir el seu dret al vot. 

Com afecta aquest permís als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats?

Els membres de la mesa o interventors a qui el dia de les eleccions els coincideixi amb una jornada laboral disposaran d'un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d'un permís per les cinc primeres hores de la jornada laboral immediatament posterior.

Els membres de la mesa o interventors a qui el dia de les eleccions els coincideixi amb el dia de descans setmanal disposaran del permís de les cinc primeres hores.

Els apoderats només disposaran de permís el dia 21 de desembre.

Per tal d'abonar-los el salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, els empresaris/es tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l'exhibició del justificant acreditatiu corresponent.

Si algun apoderat, interventor o membre de la mesa ha de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari/a ha de canviar-li el torn a petició de l'interessat.

Com es fa el càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís?

Si el salari d'aquestes persones està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les mateixes pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors a la convocatòria.

Els permisos també afecten el vot per correu?

S'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins la jornada laboral que els correspongui a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 21 de desembre perquè puguin emetre el seu vot per correu.  Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria dels comicis fins precisament al dia d'avui, en què acaba el termini.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit