polítiques públiques amb perspectiva de gènere. La CUP va presentar ahir les seves propostes amb relació al feminisme. Entre d'altres, van dir que promouran polítiques públiques amb perspectiva de gènere en qüestions com el repartiment del treball reproductiu, domèstic i de cura.