Vot en blanc, nul i abstenció: a qui beneficia?

Coneix les diferents possibilitats d'aquells que no volen donar suport a cap partit i quins efectes té la seva decisió

Hi pot haver representants de partits polítics a la mesa electoral?

Un ciutadà diposita el seu vot en una urna electoral.

Un ciutadà diposita el seu vot en una urna electoral. / Redacció

Redacció

Redacció

Exercir el dret a vot no significa necessariament que s'hagi de donar el vot a un partit. Per les raons que siguin, hi ha molts votants no volen donar suport a cap dels partits que s'hi presenten. Per mostrar el seu desencant amb els partits, es pot abstenir, és a dir, no anar a votar, però en el cas que es vulgui votar però no per cap partit es pot votar en blanc i un vot nul.

Cada forma en què votem afecta d'una manera o altre als resultats, per això, s'ha de tenir molt clar què significa cada un per a escollir el que més s'adequa a les pròpies necessitats.

Abstenció

L'abstenció és simplement no anar a votar ni, lògicament, introduir cap vot. El significat de l'abstenció és difícil de definir, ja que una persona pot no anar a votar perquè no vol o per indiferència, o simplement perquè no ha pogut per malaltia o qualsevol altre problema.

Ara bé, no anar a votar no afecta en res als resultats de les eleccions, ja que al no haver-hi vot, no comptabilitza i no suma ni resta als partits.

Vot nul

El vot nul és un vot que és invàlid per no ser el model oficial. Un vot es considera nul quan està trencat, hi ha una nota, la papereta està trencada, alterada, o el sobre no és l'oficial o la papereta sense sobre. La llei també considera nul el vot en el qual no es pugui dilucidar la voluntat de l'elector, com per exemple el que contingui en un sobre més d'una papereta de diferent candidatura. En el cas que el sobre de votació contingui més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

Igual que en el cas de l'abstenció, es fa complicat desxifrar el significat del vot nul: pot estar motivat per un error o per una decisió intencionada.

Com que el vot nul no es comptabilitza, tampoc afecta els resultats.

Vot en blanc

Per votar en blanc només s'ha de posar un sobre buit, sense cap papereta, a dins de l'urna. En general, el vot en blanc s'interpreta com una mostra de descontentament amb el partits polítics, però a la vegada donanat suport al sistema democràtic. Els sociòlegs, per la seva banda, reconeixen que és una tendència que acull una tipologia molt diversa d'electors.

A diferència dels altres vots, el vot en blanc si afecta els resultats, ja que sumen però no s'adjudiquen a cap llista, afectant així a la barrera electoral fnet que el percentatge mínim per obtenir representació augmenti, i d'aquesta manera, les candidatures necessitaran més vots oper aconseguir escons. a qui perjudica el vot en blanc? Als partits més petits, a qui els costarà més aconseguir els vots necessaris per a entrar.