Hi ha molts votants que, pel motiu que sigui, no volen donar suport a cap partit en els comicisles eleccions. Tenen tres possibilitats: votar en blanc, nul, o directament no fer-ho (abstenció), quines són les diferències?

Vot en blanc

Per votar en blanc, només cal posar a l'urna un sobre buit i sense papereta. Aquests vots no s'adjudiquen a cap llista, però sí sumen i, per tant, afecten la barrera electoral fent que el percentatge mínim per obtenir representació, fixat en el 3%, augmenti. Per tant, cada candidatura necessitarà més vots per aconseguir escons. A qui perjudica el vot en blanc? Als partits més petits. El vot en blanc ha tingut sempre més èxit en els comicis municipals que a les eleccions a Corts, d'acord amb les dades oficials del Ministeri de l'Interior. En general s'interpreta el vot en blanc com una mostra de descontentament cap a la classe política, al mateix temps que una expressió de suport al sistema democràtic; però els sociòlegs també reconeixen que és una tendència que acull a una tipologia molt diversa d'electors.

Vot nul

El vot nul sol estar motivat per errors o decisió política intencionada. És nul el vot emès en sobre diferent del model oficial o alterat; o papereta diferent del model oficial, alterada, trencada o esquinçada; així com l'emès en papereta sense sobre. La llei també considera nul el vot en el qual no es pugui dilucidar la voluntat de l'elector, com per exemple el que contingui en un sobre més d'una papereta de diferent candidatura. En el cas que el sobre de votació contingui més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid. A diferència del vot en blanc, en el cas dels nuls, aquests no es comptabilitzen i, per tant, no afecten als resultats

Abstenció

L'abstenció és simplement no anar a votar ni, lògicament, introduir cap vot. En no haver-hi vot, aquest no es suma i no afecta els resultats. Sobre el significat de l'abstenció, en aquest cas és molt més difús, ja que no se sap per què la persona no ha anat: si és per indiferència, descontent amb el sistema electoral, malaltia, etcètera.