A escassos dies per a la celebració de les eleccions, que se celebren aquest diumenge sorgeixen els mateixos dubtes que ens aborden cada vegada que és hora de votar. Està permès votar amb el DNI caducat? És igual de vàlid portar una fotocòpia en lloc del document original?

Votar amb el DNI caducat està permès, ja que la Junta Electoral Central ho consulta amb la intenció única d'identificar el votant. Per contra, portar una fotocòpia del document d'identitat no s'admetrà; ha de mostrar-se l'original. Així ho estableix la llei electoral, la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El passaport, el carnet de conduir o la targeta d'identitat d'estranger (en el cas de les persones els països mantinguin amb Espanya un tractat que els permeti votar a les locals) són els altres documents que es poden presentar per votar en les eleccions. En qualsevol cas, és imprescindible que el document inclogui una fotografia que identifiqui al votant.

En el cas que sorgeixin dubtes sobre la correspondència del document amb la identitat del votant, seran els components de la mesa electoral els responsables de decidir per majoria si s'admet el seu vot o no.