Les eleccions generals se celebraran aquest 10 de novembre. A escassos dies de diumenge electoral a alguns els els dubtes si poden votar o no.

Per regla general, tots els espanyols majors d'edat poden votar si es troben inscrits en el cens electoral vigent. No poden votar si hi ha una sentència ferma que els ha desposseït del vot, els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial i els declarats incapaços per sentència judicial ferma.

Espanyols a l'estranger i estrangers nacionalitzats

La normativa electoral apunta que els espanyols residents a Espanya formen part del CER (Cens Electoral d'Espanyols Residents) mentre que els electors espanyols que viuen a l'estranger prèvia sol·licitud, que formen part del CERA (Cens dels Electors Residents-Absents que viuen a l'estranger). Tots ells han d'estar inscrits en el cens electoral vigent que està tancat a data d'1 de juliol de el 2019.

En el cas dels estrangers que hagin adquirit la nacionalitat espanyola en els últims mesos, només podran votar si es troben dins el cens electoral tancat l'1 de juliol de 2019; és a dir, aquells que han adquirit la nacionalitat després d'aquesta data no tindrien dret a vot.

A diferència de les municipals, els estrangers ciutadans de la Unió Europea no podran votar en les eleccions generals.

Els sol·licitants d'asil, els refugiats i totes aquelles persones la situació sigui irregular, però, no tenen permès el vot.