Junts per Catalunya a Girona, amb Marta Madrenas al capdavant, prioritzarà durant el proper mandat l'atenció al sector comercial de la ciutat, ja que es tracta d'un dels seus principals sectors econòmics. Per això, l'alcaldessa creu que cal una definició de polítiques pròpies en aquest sector: «Des del govern hem encarregat el primer Pla de Comerç de Girona, un document que ens indica els punts forts i allà on hem de millorar, i ara volem aplicar mesures per ajudar a madurar un motor clau per a l'economia i la vertebració de la ciutat», assenyala.

Per això, una de les seves primeres mesures serà la creació de Comerços en Xarxa, un programa que ha de servir per unir de forma progressiva els grans eixos comercials de la ciutat. I ho farà a través de mesures de caràcter urbanístic, tot eliminant barreres arquitectòniques, unint voreres, pacificant carrers o unificant il·luminació i mobiliari urbà. Tot plegat anirà acompanyat de senyalització conjunta i més mesures com ara potenciar les zones intermèdies que facin de ròtula entre els eixos, com per exemple els voltants de l'estació de tren.

Altres propostes relacionades amb el comerç seran l'augment de la seguretat, la millora de la competitivitat, més facilitat en l'aparcament, suport a la formació i transformació digital i la mobilitat sostenible en el repartiment de compres, entre altres. A més, Madrenas destaca que promocionarà el comerç emblemàtic i singular, que dona personalitat a la ciutat.