La Comissió territorial de la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) Girona ha enviat aquesta setmana un comunicat que demana als partits polítics que incloguin en els seus programes electorals mesures que millorin la situació dels diferents col·lectius socials en risc d'exclusió. Un dels objectius centrals de la federació és demanar una major justícia social pel que fa als drets essencials en àmbits com ara el padró, l'habitatge, l'ocupació, la garantia d'ingressos, els serveis socials i la inclusió educativa.

Amb motiu de les eleccions municipals, l'ECAS, que està formada per més d'un centenar d'entitats que treballen amb col·lectius en situació o en risc d'exclusió social, recullen en un document la seva posició i demandes. En el cas de Girona, la Comissió territorial gironina de la federació, integrada per unes 20 entitats, ha adaptat el comunicat al territori, posant de manifest que «els nivells de vulnerabilitat i exclusió previs a la crisi no s'han recuperat, sinó que s'han agreujat, dificultant molt la situació de moltes famílies».

L'informe remarca que «les entitats socials reivindiquem el nostre rol com a aliats de les administracions en la coproducció de les polítiques públiques, així com la importància de generar espais de governança que comptin amb la participació directa de la ciutadania». Amb aquesta iniciativa, les entitats volen fer tot el possible per combatre les desigualtats.