La guia ràpida per saber què es vota a les eleccions del diumenge 28 de maig a les comarques gironines a qui, com i on, és la següent:

Què es vota

El 28M se celebren les eleccions municipals, en què, simplificant molt, es voten les candidatures que acabaran definint l'alcalde o alcaldessa del nostre municipi.

A les municipals, es voten els 1.965 regidors dels municipis de les comarques gironines (que triaran els alcaldes o alcaldesses i amb els quals es configuraran posteriorment la Diputació).  Enguany es presenten un total de 713 candidatures arreu de la província de Girona.

Qui vota

A les municipals a la província de Girona, el cens electoral el componen 535.257 persones, 521.532 persones són de nacionalitat espanyola i 13.459 estrangera. Girona comptarà amb 28.700 nous electors que han complert els divuit anys de l'any 2019 ençà. Es tracta d'una xifra lleugerament més alta que la de fa quatre anys, quan l'increment va ser de 24.533 persones.

On es vota

Un total de 860 meses electorals s'instal·laran als 384 col·legis electorals que s'obriran aquest diumenge de 9 del matí a 8 de la tarda a les comarques gironines.

Com es vota

Les persones que acudeixin a votar trobaran urnes per dipositar la papereta amb la candidatura triada. Abans de votar cal identificar-se amb el DNI, el passaport, el carnet de conduir o la targeta de residència en cas de ciutadans de la UE que en tinguin. Poden estar caducats? Sí. Val una fotocòpia? No.

El recompte

A partir de les 20 hores començarà el recompte de vots a les meses electorals, que és públic i pot ser presenciat per qualsevol persona. Després de resoldre reclamacions o recursos que puguin sorgir, els resultats oficials es publiquen al BOE fins a 40 dies després de la proclamació dels electes.

La constitució dels nous ajuntaments tindrà lloc el 17 de juny, dia que els electes es converteixen en regidors i regidores i trien el nou alcalde o alcaldessa.