02 de novembre de 2018
02.11.2018
PUBLIREPORTATGE

Endoscopia digestiva, el seu valor actual

Causse Clínic compta amb una unitat especialitzada en l'aparell digestiu

02.11.2018 | 17:54
Endoscopia digestiva, el seu valor actual

L'endoscòpia digestiva ha iniciat en els últims anys un camí de gran recorregut assistencial pel tractament de les malalties del tub digestiu. En l'endoscòpia digestiva estan inclosos uns actes mèdics que actualment són indispensables pel diagnòstic i pel tractament de moltes de les malalties digestives i pel diagnòstic precoç d´altres, com per exemple, el càncer de còlon.

L´avantatge de l´endoscòpia és que permet la visualització directa de les lesions i permet que la rendibilitat diagnòstica sigui superior a la de qualsevol altra exploració. Sota aquesta premissa, aquesta prova seria la indicada davant la sospita de qualsevol tipus de patologia digestiva. És fonamental el seu paper en la detecció del càncer de còlon, i possibilita el tractament de moltes altres lesions.

L´endoscòpia digestiva ha iniciat en els últims anys un camí de gran recorregut assistencial pel tractament de les malalties del tub digestiu que fa uns anys era impensable. Es realitzen reseccions tumorals d´esòfag, gàstriques, del colon, sols amb la sedació corresponent, estança en hospital de dia de poques hores i un control posterior a les 24h en les intervencions més importants, amb poca medicació analgèsica, etc...

Aquests són actes que precisen una gran preparació, estructura i equip humà i a la vegada una constant actualització per reduir al màxim els efectes secundaris d´uns mètodes que són considerats intervencionistes. Però, no tot es pot fer per aquesta via, el que representa que l´Equip de digestiu ha de treballar colze amb colze amb l´Equip de Cirurgia Digestiva de Causse Clinic.

Pertanyent a Causse Clínic, SauQuia (Unitat d´Aparell Digestiu) té l´objectiu de fer l´endoscòpia actual mitjançant l'ús de la tecnologia més avançada, obtenint així un diagnòstic precís i utilitzant tècniques terapèutiques que eviten, en molts casos, la necessitat de recórrer a cirurgia convencional. «Disposem d´un Centre on tots els paràmetres de qualitat són presents», expliquen des del centre. L´Àrea d´endoscòpia disposa d'una àmplia infraestructura formada per una sala d'endoscòpia amb tot l´aparellatge necessari, suport informàtic per la informació clínica, adjunta a sis boxs de recuperació amb la màxima confortabilitat i comoditat pel pacient amb atenció curosa i professional per part del personal, etc.

L´Equip assistencial disposa de la preparació necessària per practicar una endoscòpia actual, de qualitat, tant per l´estructura com pels instruments i l´equip humà. «A la vegada estem relacionats amb altres Centres (hospitals de quatre nivells) on per la seva experiència (molts més casos) poden solucionar les patologies digestives més especials», expliquen.

La Unitat d´Endoscòpies de SauQuia és pionera en l'ús de la sedació amb control per anestesiòleg i monitoratge del pacient en els casos necessaris, el que els permet oferir als seus pacients una atenció mèdica-assistencial. Es tracta d´un control posterior a l´endoscòpia per part del personal d´infermeria el que dóna seguretat tan a l´Equip mèdic com al pacient.

«En l´últim any, el nostre equip ha realitzat més de 2.500 endoscòpies, 10.000 visites i 400 actes diferents pel diagnòstic de les patologies digestives (Breaht test- Rectoscòpies – Tractaments de patologia coloproctologica, Càpsula endoscòpica...)», exposen.

En l'actualitat, a més de l'endoscòpia convencional i l´screening del càncer de còlon, compten amb les següents unitats:

  • Tractament endoscòpic de l'obesitat (Baló intragàstric).
  •  Seguiment i tractament de l´esòfag de Barrett.
  • Estudi de l'intestí prim (càpsula).
  • Malaltia inflamatòria intestinal.
  • Proves funcionals digestives. Estudis d´intoleràncies alimentàries.
  • Fisioteràpia del sol pelvià. Tractament de les patologies incontinència.
  • Colo-proctologia: Hemorroidectomia per mètode no quirúrgic.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook