Per què és necessari un administrador de finques?

Un administrador de finques es dedica a l'administració de comunitats de propietaris i al lloguer urbà, turístic i rústic. És un professional especialitzat en temes immobiliaris. A més són experts en el coneixement i aplicació de la legislació jurídica, fiscal, laboral, administrativa, etc. de la propietat immobiliària.

El ciutadà té la necessitat de comptar amb aquests professionals especialitzats en temes immobiliaris. És el professional preparat perquè els propietaris estiguin tranquils i tinguin la confiança que la seva propietat està en bones mans.

Com es prepara acadèmicament un administrador de finques?

A través de cursos universitaris propis de cada universitat. Un cop col·legiat, també es disposa d'una plataforma de formació en la qual, a més del mateix administrador de finques col·legiat, hi pot accedir el personal dels seus despatxos. Alhora s'ofereixen jornades de formació al mateix col·legi amb relació a temàtiques diverses relacionades amb tota la normativa que els diferents governs van aprovant. La formació de l'administrador de finques és contínua, sempre sota el paraigüa del col·legi.

Què passa si un administrador no està col·legiat?

El consell que donaria als usuaris és que a l'hora de contractar un professional que els administri la comunitat de propietaris o bé els gestioni el lloguer de la seva finca, s'assegurin que aquest estigui donat d'alta al Col·legi d'Administradors de Finques, per les garanties de què disposa pel sol fet d'estar col·legiat.

Com valoreu l'evolució dels preus de lloguer de Girona?

Observem, segons l'estudi de preus de mercat, que en la majoria de les poblacions els preus del lloguer s'acosten a les mitjanes de preus de l'any 2007, i que en aquests darrers mesos els increments ja són més sostinguts. Actualment, pensem que, més que un problema de lloguers amb preus elevats, és un problema de salaris baixos.

A què es deu la poca oferta de lloguer a Girona?

Principalment, es deu al fet que ha augmentat l'oferta del lloguer turístic i vacacional en detriment del lloguer residencial. També s'ha de tenir en compte la baixa edificació de nous immobles, a més de la tradicional inseguretat jurídica, com els incompliments de contracte, impagaments de rendes, lentitud de l'administració de justícia, fets que motiven que alguns propietaris s'ho pensin abans de posar la seva propietat a lloguer.

Quines despeses sol tenir una comunitat de veïns?

Les despeses més habituals són l'assegurança de l'edifici, el cost del subministrament elèctric de l'escala, pàrquing i ascensor, servei d'aigua comunitària, manteniment i reparació dels ascensors, extintors, antenes, porter automàtic, etc., i el manteniment en general dels elements comunitaris.

També, hem de tenir en compte les rehabilitacions de les façanes, de les cobertes comunitàries, etc.

Pròximament s'haurà de resintonitzar altra vegada la TDT amb motiu de la migració dels canals de televisió per fer un forat a la tecnologia 5G, de la qual esperem hi hagi ajuts del Govern.

Quines normatives de conservació de l'edifici han de complir els veïns?

Les principals i obligatòries que s'han de tenir en compte actualment són la ITE, que és la inspecció tècnica de l'edifici, el reglament de baixa tensió, el RIPCI, que és el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, el manteniment i inspeccions periòdiques dels ascensors.

Quins són els principals problemes amb els quals es troben?

Els principals problemes que trobem avui dia són el deteriorament de la convivència entre els mateixos veïns, la manca de respecte tant en l'àmbit personal com dels elements comunitaris, la morositat, i com a rabiosa actualitat ens trobem amb la indefensió en les ocupacions de pisos.

Per què creieu que ha augmentat la promoció de pisos per ús vacacional en lloc de destinar-los a venda, lloguer per als habitants o lloguer social?

Doncs pensem que bàsicament per qüestions de rendibilitat.

Com es pot saber si algú lloga el seu pis fora de la llei per ús turístic? Com creieu que es pot frenar aquesta pràctica?

Consultant el llistat d'habitatges d'ús turístic que es troba en el web del Registre de Turisme de Catalunya, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. I es pot frenar denunciant davant l'Ajuntament o la mateixa Generalitat.