Si bé l'opinió unànime de moltes de les parts dins del món de l'advocacia és que la mediació pot ser un bon mètode per a la resolució de conflictes sense haver d'acudir als tribunals, el cert és que el grau d'aplicació d'aquest mètode a les comarques gironines és força baix.

Segons les darreres dades de què es disposa, l'activitat en mediació dins de l'àmbit del dret privat a la demarcació de Girona durant el 2017va ser de les més baixes en comparació amb la resta de zones de Catalunya. Així ho han demostrat les dades del Centre de Mediació del Dret Privat a Catalunya (CMDPC), que situen Girona en quarta posició, només per sobre de les Terres de l'Ebre. El 2017 es van atendre 931 consultes presencials i es van gestionar 4.076 expedients en tot l'àmbit català.

D'aquesta darrera xifra només un 6,5% tenien el seu origen a les comarques gironines, o sigui, 268 expedients dels quals 259 eren directes i nou provenien de derivacions judicials. Es tracta encara de xifres molt baixes en aquest camp i això demostra que encara hi ha molt de camí per recórrer.

Jesús Pastor, director del postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG (Fundació UdG), es mostrava totalment a favor de la mediació en una entrevista concedida fa un temps a aquest diari. En aquest sentit, assegurava que el sistema pot evitar que molts casos arribin al jutjat. «En determinats conflictes, com els de comunitat i d'espai públic o els familiars, si es treballa amb procediments de resolució de conflictes es pot evitar que acabin als jutjats. El ciutadà ha de poder exercir el seu dret a accedir a la justícia quan cregui convenient fer-ho. Diria que la mediacióm com altres procediments de resolució de conflictes, neix a banda de la justícia. La seva pràctica és molt antiga en les societats. Evidentment no era una activitat professionalitzada, però les persones i figures que han exercit aquest rol han existit sempre. Tenien prestigi, la gent les escoltava i els demanava el seu parer. No és una cosa nova». Una opinió de reconegut nivell per adonar-nos de la necessitat de portar a la pràctica aquest tipus de resolucions quan tenim al davant un conflicte.

I en el camp dels conflictes familiars també majoritàriament les veus implicades opinen que sempre que es pugui evitar anar a la justícia i s'opti per la mediació s'haurà fet un pas endavant.