En quina mesura afectarà la crisi originada pel covid-19 en el mercat immobiliari?

Sembla força evident que la crisi del covid-19 afectarà el mercat immobiliari en general, com també afectarà la majoria de les activitats professionals. El que ja és més difícil de preveure és en quina mesura. Dependrà del temps que durin les fases del desconfinament i de quan es pugui reprendre l'activitat de forma normalitzada. En el nostre sector dependrà també de la temporada turística d'aquest estiu.

Què quedarà més tocat el lloguer o la compravenda?

El mercat del lloguer depèn de molts altres factors, a més d'aquest fet puntual de la covid-19. Pensem que en el lloguer d'habitatges no es produiran diferències significatives amb relació al moment actual. Estem molt pendents de la repercussió que pot tenir en els lloguers de locals comercials. Aquí potser alguns quedaran força afectats. Dependrà molt de la incidència en cada tipus de negoci. Respecte de la compravenda, els qui coneixen més bé el sector són els nostres companys agents de la propietat immobiliària.

Preveu un increment de la morositat de les quotes de les comunitats de veïns?

Per mantenir actius els serveis de què disposen els immobles, és imprescindible l'aportació de les quotes dels propietaris. En aquest sentit s'està produint un petit increment de la morositat en aquests moments, però certament no és molt significatiu. Afecta sobretot als propietaris que ja de forma periòdica els costa complir regularment. Hem de veure que passarà més endavant, sobretot si aquesta situació s'allarga.

Aquesta crisi servirà per moderar el preu del lloguer?

Ja ens agradaria preveure el futur. Però tocant de peus a terra i com ja he dit abans, els preus del lloguer es mouen per diversos factors. Pensem que probablement els preus tendiran a la moderació i a l'estabilitat. No esperem variacions importants a curt termini, encara que qualsevol factor inesperat pot desestabilitzar el mercat. Un fet que ajudaria molt a la moderació i a l'estabilitat de preus, seria que l'Administració proporcionés una seguretat jurídica, que ara per ara, simplement no existeix.

Darrerament s'havien vist moltes obres de rehabilitació de façanes d'edificis. Es frenarà?

Certament cada vegada més comunitats de propietaris estan prenent acords per efectuar les obres de rehabilitació de les façanes dels immobles. És una activitat que s'està recuperant després d'un llarg període d'estancament, provocada per l'anterior crisi econòmica. També hi suma el fet que s'estan realitzant les inspeccions tècniques dels edificis, per a tots aquells immobles construïts fa 45 anys i que en alguns casos és recomanable efectuar aquests treballs. És possible que a curt termini es pugui produir una certa frenada, però a mesura que es torni a posar en marxa la productivitat econòmica, estem convençuts que es tornarà a recuperar el ritme actual de les obres. El sector de la construcció és vital en la reactivació del mercat de treball.

La col·legiació sempre és vital en un sector professional. Calen més col·legiats a Girona?

Efectivament la col·legiació professional sempre és important i especialment per a la societat en general. Per això sempre recordem que cal contractar els administradors de finques que estiguin col·legiats. Només cal demanar el número de col·legiat o preguntar a la seu del col·legi. En uns moments com els actuals, amb la majoria de les persones confinades a les seves llars, els administradors de finques col·legiats estem vetllant més que mai pel manteniment, la gestió i el bon funcionament de tots els serveis comunitaris. Amb relació al fet de si calen més col·legiats a la nostra demarcació, podem afirmar que estem en consonància amb relació al total de la població i amb les peculiaritats específiques de les nostres comarques, quant a pobles i ciutats, així com sobretot per la costa i la muntanya. En qualsevol cas, és el propi lliure mercat el qui s'autoregula.